Vil utvikle kursopplegg som skolebibliotekarer kan benytte seg av

Forbundet nedsetter en egen arbeidsgruppe – med mål om å utvikle kursopplegg som skolebibliotekarer i BFs rekker kan benytte i undervisningen.

– Det er viktig for BF at skolebibliotekarene får en sentral rolle i opplæringen i kildekritikk og kritisk tenking i skolen. Dette er innenfor bibliotekarenes fagkrets, og det er derfor naturlig at det er skolebibliotekarene som står for denne opplæringen. Vi har også et klart mål om at skolebibliotekarene skal bli mer synlige og at de bør ta en større del i det pedagogiske arbeidet på skolen, sier rådgiver Bente Ørberg.

Nestleder Glenn Karlsen Bjerkenes holdt testkurset i kildekritikk på Rosenvilde i mars. Han jobber til daglig med tematikken på Universitetsbiblioteket i Oslo. Foto: Kristin Strøm.

Testet kildekritikk-kurs i Bærum
2. mars holdt hovedbibliotekar og styremedlem Glenn Karlsen Bjerkenes et kortkurs i kildekritikk for to klasser ved Rosenvilde videregående skole i Bærum. Kurset var ment som en utprøvning av et kildekritikk-opplegg som også andre skolebibliotekarer i forbundet skal kunne holde.

Et slik tilbud ble etterlyst fra mange av deltagerne på Bibliotekarforbundets skolebibliotekarsamling i januar i år. Nå er det nedsatt en egen arbeidsgruppe i BF med mål om å utvikle kursopplegg som skolebibliotekarer i BFs rekker skal kunne benytte seg av.

Anna, Mathias, Artis og Andrea, som alle går på Kunst, design og arkitektur-linjen på Rosenvilde, og som fikk med seg kurset, var glade for å få mer kurskritikk på timeplanen:

– Jeg synes det var veldig bra opplegg. Kurset fikk meg til å bli mer observant på at hvis jeg ser noe jeg stusser over, så bør jeg dobbeltsjekke før jeg deler videre eller snakker om det med familie og venner, sier Andrea.

Kjenner seg igjen
Elevene sier at de har hatt undervisning om dette temaet tidligere i ulike fag, men at det var verdifullt å få samlet dette i ett kurs.

– Jeg har tenkt på mye av dette før, men kurset fikk meg til å bli mer observant på at hvis jeg ser noe jeg stusser på, så kanskje jeg burde dobbeltsjekke, før jeg deler videre eller snakker om det med familie og venner, sier Andrea.

– Det ble snakket mye om hva som er viktig å få med seg i forbindelse med kildekritikk. Og om viktigheten av å være oppmerksomme. Jeg synes det var et veldig bra opplegg, sier Mathias.

Alle de fire bruker sosiale medier, og de har reflektert rundt både egen og andres kildebruk. Likevel er det viktig å diskutere oftere hvordan man skal forholde seg kritisk til informasjon, mener de.

–  Vi pleier ikke å diskutere dette så mye. Jeg bruker jo fortsatt appene, selv om jeg for eksempel får opp mye reklame for klær jeg har sett på, og synes det kan være ubekvemt, sier Anna.

– Det er også mange som bare legger ut bilder andre har tatt uten å oppgi kildene, sier Artis.

– Jeg er veldig naiv, jeg velger å tro på ting, med mindre noe er helt ute av kontekst. Jeg burde kanskje være mer kritisk, sier Andrea.

Elevene sier at de ikke har hatt lignende opplegg på skolebiblioteket tidligere.

– Nei, det har ikke vært noe sånt på skolebiblioteket, men jeg tror mye av grunnen til det kanskje er korona. Vi har hatt lite kontakt med skolebiblioteket, sier Mathias.

 

Her er den nye arbeidsgruppa:

Fra ungdomsskolen:

Brit Marit Hope – Gjettum skole

Bendik Løve – Hosletoppen skole

Fra videregående:

Siv Jørstad – Valle hovin vgs

Åsne Hestnes – Nadderud vgs

Glenn Bjerkenes – UiO/Bibliotekarforbundet

Bente Ørberg – Bibliotekarforbundet