Videregående kurs for BF-tillitsvalgte

BF inviterer tillitsvalgte med gjennomført grunnkurs og tillitsvalgterfaring til et videregående kurs 29. og 30. januar 2018. Kurset avholdes på Gardermoen og påmeldingsfrist er 9. januar 2018.

Invitasjon til videregående kurs for tillitsvalgte 29. og 30. januar på Gardermoen

BF vil gjerne invitere tillitsvalgte med gjennomført grunnkurs og tillitsvalgterfaring til et videregående kurs 29. og 30. januar 2018. Kurset avholdes på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen.

Tema for kurset er arbeidsmiljø og konflikthåndtering ved mobbing og trakassering samt tilsettingsprosesser og tillitsvalgtes rolle og medbestemmelsesrett i disse.

Kursopplegget består av teori, praktiske råd og gruppearbeid, og skal gi gode muligheter for å utveksle erfaringer og bygge nettverk.

Påmeldingsfrist: 9. januar 2018. 

Meld deg på her.

BF dekker reise og opphold. Informasjon om reisereglement: https://www.bibforb.no/om-bibliotekarforbundet/reisereglement/

Tillitsvalgte etter hovedavtalen har rett til permisjon med lønn: https://www.bibforb.no/faq/har-jeg-rett-pa-permisjon-for-a-reise-pa-seminar/

Spørsmål om kurset kan rettes til Hege Johnsen i sekretariatet.

Velkommen på kurs!


Foreløpig program:

Mandag 29. januar

10.00 – Velkommen og introduksjon
10.30 – 11.30 Tillitsvalgtes rolle og rammer sett opp mot leder, verneombud og eksterne aktører 11.30 – 12.30 LUNSJ
12.30 – 13.30 Konflikthåndtering ved mobbing og trakassering
13.30 – 13.45 PAUSE
13.45 – 14.45 Konflikthåndtering – Gruppearbeid. Oppgaveløsing med plenumsdiskusjon
14.45 – 15.00 PAUSE
15.00 – 15.15 Etisk dilemma
15.15 – 16.00 Arbeidsmiljø – erfaringsutveksling
18.30 – Felles middag og sosialt samvær

Tirsdag 30. januar

09.00 – 11.30 Verktøykasse for tillitsvalgte
11.30 – 12.30 LUNSJ
12.30 – 13.45 Tillitsvalgtes rolle i tilsettingsprosessen
13.45 – 14.00 PAUSE
14.00 – 14.15 Etisk dilemma
14.15 – 15.15 Ansettelsesprosessen – erfaringsutveksling
15.15 – 15.30 Oppsummering og vel hjem!