Verving

Det vanker bokgavekort på 500 kroner for hvert nytt yrkesaktivt medlem du verver. Og nyinnmeldte er med i trekning av et splitter nytt nettbrett hvert kvartal.

Se våre medlemsfordeler

Bibliotekarforbundet har siden starten for snart 25 år siden mer enn tredoblet medlemstallet. Medlemstallet steg jevnt og trutt fra 500 til 1800. Nå er det behov for å stimulere til ytterligere økning i medlemstallet.

Innmelding på nett
Alle som har bachelor og et i bibliotek- og informasjonsvitenskap fra Høgskolen i Oslo og Akershus, bachelor i dokumentasjonsvitenskap fra UiT Norges arktiske universitet, eller bachelor i skolebibliotekkunnskap fra Universitetet i Agder, kan bli medlem.

På BFs nettsider er det enkelt å melde seg inn

Last ned vervebrosjyre

Det kan også kandidater med annen bachelor- eller mastergrad, med minimum 60 studiepoeng bibliotekfag i eller utenfor graden. Studenter innen bibliotek-, informasjons- og dokumentasjonsfag kan tegne studentmedlemskap.

For de som melder seg inn er det egen rubrikk for ”Jeg er vervet av…”. Husk å be din nyinnmeldte kollega om å fylle inn navnet ditt!