Veronicha Angell Bergli valgt til leder i Bibliotekarforbundet

Angell Bergli har vært fungerende forbundsleder i Bibliotekarforbundet siden januar 2020.

– Det har vært en bratt læringskurve det siste året, men det har gitt mersmak, med mange spennende saker og dyktige tillitsvalgte. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven og vil gjerne takke for tilliten, sier BF-lederen.

Angell Bergli tiltrer med umiddelbar virkning.

Hun har har lang erfaring fra forbundsstyret i BF, etter å ha vært nestleder siden landsmøtet i 2014. Angell Bergli har per i dag 80 % permisjon fra jobben som rådgiver ved Finnmark fylkesbibliotek, og har tidligere vært bibliotekar ved Vadsø bibliotek.

Glenn Karlsen Bjerkenes, som til daglig jobber  ved universitetsbiblioteket på Universitetet i Oslo (UiO), ble valgt som ny nestleder. Karlsen Bjerkenes har sittet i forbundsstyret  i en periode, etter å ha blitt valgt inn på landsmøtet 2017.

Jannicke Røgler, som ble valgt til BF-leder på landsmøtet i 2017, valgte å trekke seg fra ledervervet fra 1. januar 2020 for å tiltre en stilling som seksjonsleder for bibliotek og samfunn i Viken fylkeskommune.

Landsmøtet vedtok valgkomitéens innstilling til nytt forbundsstyre og ny kontrollkomité 2020-2023 uten endringer:

Forbundsstyre:
Leder: Veronicha Angell Bergli, Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Nestleder: Glenn Karlsen Bjerkenes, Universitetsbiblioteket (Universitetet i Oslo)

Styremedlemmer:
Kathrin Luneborg Kvilstad, Jåttå videregående skole
Miriam Bakkeli, Folkehelseinstituttet
Linda Rasten, Vestby bibliotek
Ørjan Persen, Bergen Offentlige Bibliotek
Elisabeth Reinertsen, Fredrikstad bibliotek

Varamedlemmer:
1. vara: Monica Skybakmoen, Nes bibliotek
2. vara: Åse Hansen, Lyngen bibliotek
3. vara: Sara Røddesnes, NTNU universitetsbiblioteket
4. vara: Jannicke Røgler, Viken fylkeskommune
5. vara: Per Eide, Bergen Offentlige Bibliotek

Kontrollkomité:
Leder: Margunn Haugland, Bamble bibliotek
Medlemmer:
Aleksander Kristung, Asker bibliotek
Ritha Helland, Voss bibliotek
Vara: Kari Angelsen, Bodin videregående skole

Også forbundsstyrets forslag til ny valgkomite ble vedtatt:

Valgkomité:
Leder: Anne Husøy.
Medlem: Edith Irene Vevang, Bergen Offentlige Bibliotek
Vibeke Oseth Gustavsen, Universitetet i Oslo.
Vara: Jorunn Irene Johansen.