Veronicha Angell Bergli innstilt som BF-leder

Da valgkomiteen i september kunngjorde sin innstilling til nytt styre for landsmøteperioden 2020-2023, var det med Veronicha Angell Bergli som foreslått BF-leder.

Veronicha Angell Bergli. Foto: Ilja Hendel.

Angell Bergli har vært fungerende forbundsleder siden 1. januar 2020. Hun har også har lang erfaring fra forbundsstyret, etter å ha vært nestleder i Bibliotekarforbundet siden landsmøtet i 2014. Angell Bergli har per i dag 80 % permisjon fra jobben som rådgiver ved Finnmark fylkesbibliotek, og har tidligere vært bibliotekar ved Vadsø bibliotek.

Glenn Karlsen Bjerkenes, som til daglig er hovedbibliotekar ved universitetsbiblioteket på Universitetet i Oslo (UiO), er innstilt som ny nestleder. Også Karlsen Bjerkenes sitter i forbundsstyret for inneværende periode, etter å ha blitt valgt inn på landsmøtet 2017.

Jannicke Røgler, som ble valgt til BF-leder på landsmøtet i 2017, valgte å trekke seg fra ledervervet fra 1. januar 2020 for å tiltre en stilling som seksjonsleder for bibliotek og samfunn i Viken fylkeskommune.

– Vi er glade for å kunne legge fram det vi mener er et styre som representerer ulike deler av biblioteksektoren, og der mange også har verdifull erfaring som tillitsvalgte i forbundet, sier leder av valgkomiteen JanEgil Holter-Wilhelmsen.

Valgkomitéens innstilling til nytt forbundsstyre og ny kontrollkomité 2020-2023 

Forbundsstyre:
Leder: Veronicha Angell Bergli, Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Nestleder: Glenn Karlsen Bjerkenes, Universitetsbiblioteket i Oslo

Styremedlemmer:
Kathrin Luneborg Kvilstad, Jåttå videregående skole
Miriam Bakkeli, Folkehelseinstituttet
Linda Rasten, Vestby bibliotek
Ørjan Persen, Bergen Offentlige Bibliotek
Elisabeth Reinertsen, Fredrikstad bibliotek

Varamedlemmer:
1. vara: Monica Skybakmoen, Nes bibliotek
2. vara: Åse Hansen, Lyngen bibliotek
3. vara: Sara Røddesnes, NTNU universitetsbiblioteket
4. vara: Jannicke Røgler, Viken fylkeskommune
5. vara: Per Eide, Bergen Offentlige Bibliotek 

Kontrollkomité:
Leder: Margunn Haugland, Bamle bibliotek
Medlemmer: Aleksander Kristung, Asker bibliotek
Ritha Helland, Voss bibliotek
Vara: Kari Angelsen, Bodin videregående skole

Nytt forbundsstyre skal velges av delegatene på Bibliotekarforbundets landsmøte 19.-20. november.