Verneombudsprisen – vi trenger ditt forslag til kandidat!

I 2018 gikk prisen til hovedverneombud Kjell W. Halvorsen på Ahus, for hans sterke og langvarige engasjement i å bygge opp en kompetent vernetjeneste ved sykehuset.

Hvem synes du bør bli årets vinner av verneombudsprisen? Alle verneombud og hovedverneombud kan nomineres som kandidater.

Begrunnede forslag til kandidater sendes til verneombud@unio.no senest 15. september.

Begrunnelsen må ta utgangspunkt i kriteriene som er nedfelt i verneombudsprisens statutter, og bør være på om lag én side.

Statutter for prisen “Årets verneombud”