Utlysing av BF-stipend til «Granitol vol 2»

Snart arrangeres bibliotekfestivalen "Granitol vol. 2", med "foredragsholdere som har brutt mønster og flyttet grenser". Det hele foregår på Gjøvik 30. januar–1. februar 2019, med workshops, utflukt, musikk, festivalkunst, festivalmat og spennende bibliotekfolk. Nå kan du søke BF-stipend for å delta.

Forbundsstyret har vedtatt å sette av stipendmidler til to personer for deltakelse på Granitolfestivalen vol 2 på Gjøvik, 30. januar – 1. februar 2019.

Påmeldingsfristen er 21. desember og BF må derfor ha din søknad innen 15. desember.

Det blir foredragsholdere som har brutt mønster og flyttet grenser. Det blir workshops. Det blir utflukt. Det blir en haug spennende bibliotekfolk. Det blir musikk, festivalkunst, festivalmat og mye, mye mer!

Les mer på Oppland fylkesbiblioteks nettsider https://www.oppland.no/fagomrader/fylkesbiblioteket/prosjekter/granitol-bibliotekfestival/

Mange ønsker å delta på Granitol, men ikke alle får dekket utgiftene. Derfor ønsker BF å lyse ut to stipend til BF-medlemmer for deltakelse på bibliotekfestivalen. Vi dekker konferanseavgiften inkludert overnatting. Reisen til og fra må du bekoste på annen måte.

Søknadsfrist på BF-stipendet er 15. desember 2018. Søknad sendes til bf@bibforb.no. Vi ber om at du kort begrunner hvorfor vi bør sende akkurat deg på Granitolfestivalen.

Har du spørsmål, ring BFs sekretariat 48 02 09 00. Du får svar på søknaden seinest 19. desember 2018.

For øvrig gjelder «Generelle retningslinjer for Bibliotekarforbundets stipend» https://www.bibforb.no/medlemskap/bf-stipend/