Utlån av e-bok fra Project Gutenberg

JUSS FOR BIBLIOTEKARER: Kan biblioteket låne ut lese-brett med Knut Hamsuns Sult lastet ned fra Project Gutenberg?

Kristine Farstadvoll

Kristine Farstadvoll er jurist og seniorrådgiver i Nasjonalbiblioteket

Project Gutenberg er et amerikansk prosjekt med formål å tilgjengeliggjøre bøker som er falt i det fri. Amerikanske regler om beregning av vernetid er forskjellig fra norske: I USA er alle verk som er publisert før 1923 ikke lenger vernet, mens i Norge er regelen 70 år etter utgangen av opphavsmannens dødsår. Hvordan vet man da om et verk er falt i det fri?

Det er inngått internasjonale konvensjoner som regulerer bruk av åndsverk. Den viktigste av disse konvensjonene er Bern-konvensjonen, som både USA og Norge er tilsluttet. Tilslutning til Bern-konvensjonen innebærer at statene er forpliktet til å verne verk fra andre konvensjonsland. Det betyr at Norge er forpliktet til å verne amerikanske verk, og USA er forpliktet til å verne norske. I utgangspunktet skal vernet av verk fra et Bern-land følge reglene i landet der de blir brukt. Dermed er Hamsuns Sult, som kom ut i Norge i 1890, falt i det fri etter den amerikanske regelen om at verk publisert før 1923 er i det fri. Det er grunnen til at vi finner Hamsuns Sult i Project Gutenberg, selv om Hamsuns verk fremdeles er vernet i Norge.

Fra dette utgangspunktet er det et viktig unntak, nemlig regelen om at vernetiden uansett ikke varer ut over den vernetid som gjelder for vedkommende kategori i verkets hjemland. Når verk fra et konvensjonsland som har kortere vernetid enn 70 år etter utløpet av opphavsmannens død skal brukes i Norge, beregnes vernetiden som i verkets hjemland. Det betyr at amerikanske verk publisert før 1923 vil være falt i det fri i Norge, selv om det ikke har gått mer enn 70 år siden utgangen av opphavsmannens dødsår.

Project Gutenberg kan altså publisere amerikansk materiale eller materiale fra et annet Bern-land når det er falt i det fri etter amerikanske regler om beregning av vernetid, eller det er falt i det fri på grunn av kortere vernetid i verkets hjemland.

ILL-Per Oscarson i Sult-filmenNår biblioteket låner ut Sult lastet ned fra Project Gutenberg er det å regne som tilgjengeliggjøring for allmennheten. Dette er en opphavsrettslig handling som skjer i Norge, og som dermed må være i tråd med norsk opphavsrett. Det hjelper ikke at Sult er lovlig publisert av Project Gutenberg i USA hvis det er ulovlig i henhold til norsk opphavsrett å låne den ut som e-bok. Verket som skal lånes ut må derfor enten være falt i det fri etter norske regler eller regelen om kortere vernetid i verkets hjemland, eller tillatelse må være innhentet fra opphavsmannen. Hamsuns verk er ikke falt i det fri i Norge, og kan derfor ikke lånes ut som e-bok her uten tillatelse fra rettighetshaver.

(Artikkelen sto i tidsskriftet Bibliotekaren nr 9 – 2013.)