Utfordret politikerne om nye Deichman

I 2020 åpner Nye Deichman i Bjørvika. I sommer har debatten om den høye utleieandelen, som det rødgrønne byrådet har lagt opp til, gått for fullt i Dagsavisen.

29. august inviterte våre tillitsvalgte på Deichman til debatt med byens politikere – i samarbeid med Fagforbundet Kultur Oslo.

Se opptak av debatten

Mange rosende ord
Et samlet panel der alle bystyrepartiene – med unntak av Fremskrittspartiet og De Grønne – var representert, snakket varmt både om det nye hovedbiblioteket og om viktigheten av de lokale bibliotekfilialene.

De tillitsvalgte pekte imidlertid på flere paradokser ved Oslos biblioteksatsning: Antall ansatte på det nye hovedbiblioteket skal ligge på dagens nivå (det vil si 33 årsverk), mens besøket forventes å gå kraftig opp (fra rundt 300.000 årlig til rundt to millioner). Da politikerne ble konfrontert med dette, var gjennomgangsmelodien «ja til flere ansatte» og «ja til økte budsjetter» til Deichman.

Men når det kom til det mye omtalte utleiespørsmålet, skilte fløyene lag: Mens det sittende byrådet står fast på at utleie må til for å dekke inn for byggeutgiftene, mener opposisjonen (sentrum og Høyre) at man bør gå tilbake på avgjørelsen om å leie ut.

Kritisk mangeårig biblioteksjef
Den kanskje sterkeste kritikken av utleievedtaket kom fra mangeårig biblioteksjef i Oslo Liv Sæteren, som var blant de første som grep mikrofonen da ordstyreren åpnet for spørsmål og kommentarer fra salen.

Sæteren sa at hun er svært skuffet over at personalet ikke kan få konsentrere seg om å fylle publikumsområdene på det nye hovedbiblioteket med kultur- og litteraturformidling.

– Hvis spottutleien vil kreve at formidlingslokalene må leies ut omtrent 50-75 prosent av tiden, må personalet være skuffet. Jeg er også dypt bekymret for at ledelsen må ha et helt annet fokus enn å være en formidlingsorganisasjon kun for å kunne tjene inn fattige 12 millioner kroner i året. Og jeg er fly forbanna, som privatperson, over at mine skattepenger går til å subsidiere utleie til kommersielle aktører, sa Sæteren til stor applaus fra salen.

Etter at flere i salen hadde tatt ordet, lovet et samlet panel at ingenting var skrevet i stein. Flere av politikerne minnet også om at det hjelper å kjempe for sine saker – med henvisning til høstens kommunevalg og budsjettforhandlinger.

– Vi gleder oss til å jobbe i det fantastiske nye bibliotekbygget, men vi er også litt bekymra. Vi vil ha flere ansatte og vi vil ikke leie ut biblioteket til kommersielle, oppsummerte ordstyrer og Deichman-ansatt Cecilie Bergh kort og godt til slutt.