Nytt høringssvar om utdanning: Bibliotekets rolle i lovverket

Kunnskapsdepartementet har tre utredninger ute på høring denne sommeren. Dette er viktige arenaer for BFs arbeid med å forankre UH-bibliotekenes rolle i lovverket, og sikre kvalitet og et likeverdig tilbud i skolen.

Bibliotekarforbundet har levert sitt høringssvar til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med ny lov om universiteter og høyskoler (NOU 2020: 3). Det er nødvendig at bibliotek implementeres i det nye lovverket med egen paragraf, mener Bibliotekarforbundet. Det samme budskapet vil forbundet vektlegge i forbindelse med sitt høringssvar til ny opplæringslov 1. juli.

– Både universitets- og høyskolebibliotek og skolebibliotek spiller en så vesentlig rolle at de må forankres i lovverket. Det kan ikke være budsjettsituasjonen ved den enkelte virksomhet som avgjør hva slags tilbud elever, lærere, studenter og forskere får. Vi vet av erfaring at alt som ikke er lovpålagt fort kan bli en salderingspost. Det er ikke holdbart, og skaper store forskjeller rundt om i landet, sier forbundsleder Veronicha Angell Bergli.

Les hele høringssvaret her:
Bibliotekarforbundets høringssvar til NOU 2020 3, ny lov om universiteter og høyskoler

Ny opplæringslov

I Norge har skolebibliotekene dessverre en svak posisjon. Skolebibliotek er fraværende i skolepolitikken, og skolemyndighetene har ikke kvalitetskrav til skolebibliotek. BF ser skolebibliotekaren som en uunnværlig ressurs for å sikre skolebibliotektjenester av høy kvalitet.

Det er på høy tid at vi får et lovverk som kan sikre kvalitet og et likeverdig tilbud for elever og lærere i hele landet.

BF jobber med høringssvar både til ny opplæringslov (NOU 2019: 23) og til utredningen Med rett til å mestre. Struktur og innhold i videregående opplæring (NOU 2019:25). Høringsfrist er satt til 1. juli.