Unit inngår historisk avtale med Elsevier

Norge er først ute med å gå i partnerskap med Elsevier om en pilotavtale som gjør det mulig for norske forskere å publisere åpent (Open Access) i de aller fleste av forlagets tidsskrifter. Dette melder Unit i dag.

– Elsevier er et verdensomspennende foretak innen informasjon og analyse. Avtalen med Elsevier kan gi bedre resultater også for andre forhandlinger, og den kan føre til positive ringvirkninger internasjonalt. Derfor er pilotavtalen vi nå har undertegnet et viktig skritt mot målet om mest mulig åpen tilgang til forskningslitteratur, sier Roar Olsen, direktør for Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.

Avtalen Unit har undertegnet er forhandlet fram i samarbeid med bibliotekene og rektoratene ved Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Bergen (UiB), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og UiT – Norges arktiske universitet. Dette har sikret en viktig støtte og tyngde i forhandlingene, som har vært avgjørende for et resultat Unit er svært fornøyd med. Avtalen oppfyller Units prinsipper for avtaler med åpen tilgang som Universitets- og høgskolerådet (UHR) har gitt sin tilslutning til.

Viserektor Åse Gornitzka (UiO) og prorektor Margareth Hagen (UiB) deltok i noen av forhandlingsmøtene med Elsevier. De uttaler:

– Elseviers tidsskrifter er viktige for forskerne ved våre institusjoner. Vi er fornøyde med denne avtalen, som er resultat av et gjensidig godt samarbeid. Forhandlingene har vært krevende, men viser hva en samlet universitets- og høyskolesektor kan oppnå i forhandlinger internasjonalt. Avtalen gir en tydelig dreining mot Open Access der et betydelig antall artikler kan publiseres åpent hvert år i hovedtyngden av Elseviers tidsskrifter.