Unio Stat vil forsterke hovedavtalen

Tirsdag 5. november møtte statens personaldirektør lederne for de fire hovedsammenslutningene i staten, for å starte forhandlingene om en ny hovedavtale. Den nåværende hovedavtalen utløper ved årsskiftet.

– Hovedavtalen i staten er i hovedsak god, men noen områder kan forbedres og forsterkes. Arbeidsforskningsinstituttets Medbestemmelsesbarometer viser at fire av ti arbeidstakere mener arbeidslivet går i autoritær retning, og at hele 53 prosent av de spurte i statlig sektor opplever mer standardisering og kontroll. Det betyr at vi har en jobb å gjøre for medbestemmelse og demokrati i arbeidslivet, sier leder i Unio Stat Guro Elisabeth Lind.

Hun går inn i forhandlingene med vilje til å finne omforente løsninger som styrker intensjonene i hovedavtalen.

– Helt grunnleggende i hovedavtalen, er at arbeidsgiver og arbeidstaker er likeverdige parter. Mange tillitsvalgte opplever dessverre at dette prinsippet er under press, blant annet fordi de involveres for sent i viktige prosesser. Å sikre gode arbeidsbetingelser i tillitsvalgtrollen, er en hovedprioritering for Unio i forhandlingene, avslutter Guro Lind.

Les Unios innspill til hovedavtaleforhandlingene her