Unio markerer Equal Pay Day

Den 19. oktober markerer Unio Equal Pay Day, likelønnsdagen. I år gjør de det med et frokostmøte. Likestillingsministeren kommer. Det samme gjør likestillingsombudet. Vi får også et innblikk i den islandske modellen, med spørsmål om Norge bør følge etter.

Verden over arrangeres Equal Pay Day for å markere den globale uretten som ligger i at kvinner tjener mindre enn menn.

Da Unio i fjor valgte å markere Equal Pay Day omtrent på samme tid, var det et symbol på at medlemmene fra denne datoen og ut året jobber «gratis» – i sammenlikning med de mannsdominerte gruppene med like lang utdanning. Likelønnsgapet tilsier at kvinnene denne dagen kunne lagt ned arbeidet, gått hjem og tatt fri resten av året. Men konsekvensen ville vært dramatisk. Likevel lar samfunnet denne uretten gå videre.

Equal Pay Day er en symbolsk markering som startet i USA i 1996, og som arrangeres på ulike tidspunkt i flere land. I USA arrangeres den om våren. I forbindelse med årets markering, ble det fokusert på at den kjønnsbaserte lønnsforskjellen i USA minker svært sakte, ifølge data fra US Census Bureau. Medianinntekten for alle heltidsansatte i 2016 viser at kvinner i USA i fjor tjente 80,5 cent for hver dollar menn gjør, mot 79,6 cent året før.

I år markerer altså Unio den norske likelønnsproblematikken med et frokostmøte fredag 19. oktober.

Frokosten serveres fra klokken 08.30 på Kulturhuset i Oslo, Youngs gate 6. Og for deg som ikke er i Oslo og/eller ikke kan gå fra jobben på morgenen: Unio streamer arrangementet på sin facebookside.

Påmelding til frokostmøtet skjer her.

Programmet:

08:30                 Frokost serveres

09:00-09:15     Velkommen
v/Unios nestleder Solveig Kopperstad Bratseth

09:15-09:45     Hvordan få menn til å velge utradisjonelt?
v/likestillingsminister Linda Hofstad Helleland

09:45-10:15     Likelønnssituasjonen i Norge – hva er problemet?
v/likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm

10:15-10:30     Spørsmålsrunde fra salen

10:30-10:45     Påfyll av kaffe

10:45-11:15     Den islandske modellen – bør Norge følge etter?
v/Anne Skevik Grødem, forskningsleder Institutt for samfunnsforskning

11:15-11:30     Spørsmålsrunde fra salen

11:30               Slutt

Møteleder:     Aslak Bonde