Unio-kongressen 2021: Ny ledelse, nytt medlemsforbund og tre vedtak

Unio arrangerte denne uken sin første kongress. Der ble det valgt ny ledelse, Norsk Tannpleierforening ble tatt opp som nytt medlemsforbund og det ble gjennomført tre vedtak om lønnsdannelse, beredskap, og bærekraft og klima.

Bibliotekarforbundet deltok 8. og 9. desember i vår hovedorganisasjon Unios første kongress, som foregikk digitalt.

Under kongressen ble Ragnhild Lied ble gjenvalgt som leder for tre år. Silje Naustvik fra Norsk Sykepleierforbund og Alfred Sørbø fra Akademikerforbundet ble valgt til nestledere. Se en oversikt over hele det nye styret på Unios nettsider.

Samtidig ble Norsk Tannpleierforening (NTpF) tatt opp som nytt medlemsforbund fra 1.1.2022.

Bibliotek viktige for beredskap og bærekraft

Under kongressen ble tre saker med temaene «den norske lønnsmodellen», «beredskap» og «bærekraft og klima» debattert, og BF kom med innspill til to av dem. Våre innspill plasserte bibliotekenes rolle tydeligere inn i bærekraft- og klimaarbeidet og beredskapen. Nesten alle innspillene ble tatt inn i de endelige vedtakene.

Forbundsleder Veronicha Angell Bergli. Foto: Ilja C. Hendel.

– Alle tre hovedsakene på kongressen er viktige saker også for oss i Bibliotekarforbundet. Jeg er stolt over at Bibliotekarforbundet tilhører en hovedorganisasjon som setter bærekraft og klima så tydelig på dagsorden. Og jeg er glad for at Unio legger vekt på at forståelsen av beredskap må være bred, sier forbundsleder Veronicha Angell Bergli.

Nedstengingen av samfunnet 12. mars 2020 aktualiserte debatten om hvilken rolle og betydning bibliotekene skal og bør spille i krisetider. Bergli er derfor glad for at vi fikk med at også de offentlige bibliotekene spiller en viktig rolle i arbeidet med å bygge og ivareta demokratisk beredskap i befolkningen.

– Glenn og jeg hadde med oss flere innspill fra landsstyret til Bibliotekarforbundet inn i kongressen, noe som var med på å gjøre at også vi har fått satt vårt preg på dokumentene. Dokumentene som ble endelig vedtatt evner å favne hele Unio-familien, og jeg mener bibliotekarer og bibliotekene har en viktig rolle i disse sakene.

Les vedtaket om bærekraft og klima her

Les vedtaket om beredskap her

Les vedtaket om den norske modellen for lønnsdannelse her