Unio kommune: – Vi må ta igjen det tapte – krever lønnsløft

I dag starter hovedoppgjøret i KS. Her er forhandlingslederne samlet. Fv. Tonje Leborg (Akademikerne kommune), Steffen Handal (Unio kommune), mette Nord (Lo kommune), Tor Arne Gangsø (KS) og Lizzie Ruud Thorkildsen (YS kommune). Foto: Unio

– Det er lærermangel og sykepleiermangel. Nå krever Unio kommune reallønnsvekst til alle, en høyere ramme enn privat sektor – og ekstra midler til lærerne i skolen, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune.

I dag starter hovedoppgjøret i Unios største forhandlingsområde, KS. Det er et oppgjør nærmere 139.000 Unio-medlemmer har betydelige forventninger til. Det samme har Handal.

Unios grupper i kommunesektoren har kommet dårlig ut flere lønnsoppgjør på rad. Dette tapet må nå tas igjen.

– Høy utdanning må lønne seg bedre i kommunesektoren. Derfor er det på tide at noe av lønnsgapet mellom de med lengst utdanning i privat og kommunal sektor tettes, mener Unios forhandlingsleder.

For yrkesgruppene med lengst utdanning er det snakk om en lønnsforskjell på over 250.000 kroner, minner Unios forhandlingsleder om.

Betydelige problemer med å beholde og å rekruttere

«Utfordringene i kommunal sektor er nå så store at det bidrar til at velferdstjenestene og samfunnet vårt ikke fungerer slik befolkningen må kunne forvente. Kapasiteten er truet og tjenestene blir dårligere når vi ikke klarer å beholde og rekruttere ulike yrkesgrupper med høyere utdanning.», heter det i Unios krav som ble overlevert KS i dag.

Unios medlemmer, blant annet lærere i barnehage og skole, sykepleiere og andre helsearbeidere i kommunene, er uunnværlige for en velfungerende kommunal sektor.

Steffen Handal og Silje Naustvik i Unio kommune. Foto: Unio

– Vi ser med bekymring på den alvorlige utfordringen kommunene har når det gjelder å beholde og rekruttere helt nødvendig kompetanse, sier Handal.

I landets klasserom er det svært mange som underviser uten godkjent lærerutdanning. Det er over 16.000 årsverk, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Sykepleiere er den arbeidskraften det ifølge Nav er størst mangel på. Det er dokumentert at vi mangler nærmere 7.000 sykepleiere.

– Nå er det er behov for å løfte sykepleierne opp på et nivå som snur en årelang negativ trend med økende sykepleiermangel, sier Handal.

Unio understreker i kravet til KS at «verdiskapingen i offentlig sektor er like avgjørende for et velfungerende samfunn som verdiskapingen i det private».

– Dette handler om å sikre gode kommunale tjenester. Nok lærere og sykepleiere til alle. Hele befolkningen må ha tilgang til offentlig helse og utdanning. Hva er et bibliotek uten bibliotekarer, hva er en skole uten lærere, et sykehjem uten sykepleiere?

Med bakgrunn i dette har Unio følgende krav:

  • Reallønnsvekst med et generelt tillegg til alle i kapittel 4, med en prioritering av de med lengst utdanning og ansiennitet.
  • Garantilønnsnivåene i tabellen heves tilsvarende.
  • Særskilte lønnsmessige tiltak for skoleverket.
  • Heving og endringer i godtgjøring for særskilt arbeidstid.

Les mer og se hele kravet på Unios nettsider