Unio-innspill til statsbudsjettet: Kompetanse, utdanning og velferd

– Regjeringens politikk svikter. Arbeidsledigheten kan bite seg fast på et relativt høyt nivå på over 100 000 helt ledige i flere år til tross for at vi går inn i en høykonjunktur, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug. Dette går fram av Unios innspill til statsbudsjettet.

Erik Orskaug er sjeføkonom i Unio. (Foto: Unio)

Han mener at ambisjonene i sysselsettingspolitikken ikke har vært store nok fra regjeringens side.

– Innretningen av finanspolitikken har sviktet. Det skulle vært satset enda mer på nyskaping og kompetanse, skattelettelsene har gitt liten sysselsettingseffekt, sier Orskaug.

Sjeføkonomen mener at oljemilliardene som er gitt i skattelette kunne vært brukt langt mer effektivt med tanke på å skape nye jobber og forberede oss på de viktige omstillingene som arbeids- og næringsliv står overfor.

– Det er viktig at vi ikke gjentar disse feilene i årene som kommer. Enhver som regjerer i en høykonjunktur, vil bli målt på om de klarer å presse arbeidsledigheten ned under den forrige ledighetsbunnen. Solberg-regjeringen vil kanskje ikke klare dette, sier Orskaug.

– Det vil i tilfelle være et stort nederlag etter å ha delt ut 26 oljemilliarder i skattelette de siste årene.

Unios budsjettinnspill tas det til orde for å bruke utgiftssiden i budsjettet for å styrke sysselsettingen. Innsatsen for kompetanse, forebygging, forskning, omstilling og trygghet må styrkes. Videre mener Unio at mindre handlingsrom i finanspolitikken krever redusert vekst på områder som samferdsel som har vokst kraftig de siste årene.

– Har vi mindre penger, kan vi ikke bruke like mye på vei som i årene vi har bak oss. Nå må vi prioritere kompetanse, utdanning og velferd, det er det eneste fornuftige om vi skal klare omstillingene, sier Orskaug.

Ledighet
Fakta: 
Figuren viser hvordan arbeidsledigheten de siste 50 år stadig ligger på et høyere nivå selv når det er gode tider. Unntaket er 2007 da ledigheten målt ved Arbeidskrafts-undersøkelsen (AKU) ble presset ned i 2,5 pst av arbeidsstyrken. SSB siste prognose gir en ledighet på 3,7 pst i 2020 og 2021.