Unio: Ingen streik i Oslo

Etter å ha meklet et halvt døgn på overtid kom partene i lønnsoppgjøret i Oslo kommune til enighet fredag formiddag. Dermed blir det ingen streik i Oslo.

– Vi har sikret økt kjøpekraft for alle våre medlemmer, noe som var hovedmålet vårt i årets lønnsoppgjør. Vi er fornøyde med at man snudd lavtlønnsprofilen som har vært de siste årene i Oslo kommune. I tillegg har vi fått gjennomslag for en betydelig bedre lønnsmessig uttelling for ubekvem arbeidstid, sier forhandlingsleder Marianne Lange Krogh i Unio Oslo kommune.

Unio har også forbedret kompetansebestemmelsen som styrker muligheten for å se kompetanseutvikling i sammenheng med lønnsutvikling. Mulighetene for permisjon med lønn ved etter- og videreutdanning er også styrket.

I tillegg til lønnstillegg på lønnstabell ble det avsatt penger til lokal pott, noe Unio ikke fremmet krav om.

Krevende og konstruktiv mekling

At man gjennom mekling har kommet til enighet er noe Lange Krogh mener er bra.

– Vi er fornøyde med å ha kommet til enighet og unngått streik med de konsekvensene det ville hatt for innbyggerne i Oslo, sier Krogh.

Hun sier også at vi ser flere spor som er riktig retning, særlig for grupper i Unio som jobber helg i helsesektoren.

– Men det er fortsatt viktig å jobbe videre med å beholde og rekruttere ansatte med høyere utdanning. Der har vi fortsatt store forventinger til Oslo kommune, sier Krogh.

Og hun legger ikke skjul på at det har vært krevende at Oslo kommune i årets lønnsoppgjør har forsøkt å endre opparbeidede rettigheter i dagens avtaleverk.

– Det har vi sammen med de andre hovedsammenslutningene avverget. Det viser hvor viktig det er å stå sammen på arbeidstakersiden når det er nødvendig, sier forhandlingslederen.

Det økonomiske resultatet ble slik:

  • Rammen for årets oppgjør er på 5,2 prosent, det samme som ble avtalt i frontfaget. Beregnet prisvekst i 2024 er på 4,1 prosent.
  • Det gis et generelt tillegg på lønnstabellen på 3,7, prosent, med minimum kr 20 000.

Det betyr:

  • Alle som har opp til lønnstrinn 30 og tjener inntil kr 535 000, får et tillegg på kr 20 000.
  • Alle som ligger på lønnstrinn 31 og høyere, får et tillegg på 3,7 prosent. Det betyr de fleste av våre medlemmer får et lønnstillegg mellom kr 20 000 og kr 28 000.
  • Lønnstilleggene gjelder fra 1. mai 2024. Se ny lønnstabell i protokollen.
  • I tillegg til de sentrale tilleggene er det avtalt å avsette 1,3 prosent til lokale forhandlinger, med virkningsdato 1. juli 2024.
  • Det betyr at ca. 2 av 3 av våre medlemmer kan få ett lønnstrinn som tilsvarer gjennomsnittlig kr 11 000.

Saken er republisert i sin helhet fra unio.no