Tre på forhandlingskurs

Linn Carin Andreassen

Avdelingsleder for biblioteket ved Valler videregående skole og nylig valgt til leder av BFs klubbstyre for medlemmer i Akershus fylkeskommune.

– Var det din tur nå, eller var det kampavstemning?

– Nja. Vi har ikke hatt praksis på å ta turer, denne gangen handlet det vel mest om at noen må og ingen andre egentlig ville.

– Har du hatt tillitsverv eller sittet i klubbstyre før?

– Ikke for yrkesrelaterte eller fagforeningsorganisasjoner, nei. Men jeg har hatt verv i både frivillige, studentpolitiske og politiske organisasjoner før.

– Hva har forgjengeren din i vervet fortalt om hvordan skjøtte vervet?

– Mye. Jeg var heldig nok til å få inn nesten to uker med «overlapp» da det var en svært intensiv møteperiode rundt Viken i februar. Da fikk vi også utvekslet mye erfaring, og videreført både dokumenter og saker som kanskje vil være relevant igjen fremover.

– Hvordan er forholdet til arbeidsgiver i fylkeskommunen?

– Siden jeg ikke jobber internt i fylket, men ut på egen skole, har jeg ikke opplevd fylkeskommunen som noe annet enn real og veldig hjelpsom foreløpig. Men jeg har foreløpig bare noen måneder på baken. Det mest spennende kommer nok med forhandlinger til høsten.

– Er det lønnsforhandlinger som du regner med vil ta mest tid som tillitsvalgt, eller andre ting?

– Det var definitivt det jeg regnet med kom til å ta mest mulig tid i forkant da jeg vurderte vervet, men to måneder inn ser jeg jo at i år er det er etablering av det nye fylket Viken som spiser tiden.
Det er jo egentlig helt forståelig, situasjonen med sammenslåing tatt i betraktning. Jeg lærer jo masse, men kjenner også at jeg nok vil bli lettet når den prosessen er over.

– Hvor trykker skoen mest for BF-medlemmene i Akershus fylkeskommune?

– Det er nok Viken. Det er det som medfører mest usikkerhet pr. i dag.

– Hvilke konsekvenser får sammenslåingen for bibliotekarene?

– Både hos skolebibliotekarene og ved fylkesbiblioteket ligger det både forventninger og nervøsitet om organisasjon. For de fleste, i hvert fall ved skolebibliotekene, vil nok ikke hverdagen bli så forferdelig mye annerledes. Men det vil jo likevel være ting som harmonisering av lønn, personalressurser og IKT for elever som også vil påvirke her. For fylkesbiblioteket vil det jo bli både omorganisering i struktur og et helt nytt kollegium som man både skal bli kjent med, men også samhandle med til daglig.

– Har dere BF i Akershus samarbeidet med BF-tillitsvalgte i de andre to fylkene Øatfold og Buskerud, som dere nå skal slås sammen med?

– Vi har begynt, vil jeg si. Jeg har jo ikke lang fartstid enda, men jeg har opplevd og vært med på at de høringene vi har tatt del i så langt har vært relativt samkjørte når det gjelder «våre» saker. Det ligger mer tyngde i tre enn i en, derfor er det også viktig at vi forhører oss med hverandre og stiller oss bak det vi finner fornuftig som en markering når vi kan, i stedet for å sende inn hvert vårt forslag.

– Du deltar nå på kurset i lokale forhandlinger. Har det vært nyttig?

– Veldig. Spesielt siden flere av «mitt» forhandlingsteam hadde muligheten til å være med. Slik fikk vi testet vår gruppedynamikk før vi faktisk sitter i reelle forhandlinger.

– Her treffer du også tillitsvalgte fra andre sektorer. Merker du forskjell på den tillitsvalgtes rolle mellom statlige, fylkeskommunale og kommunale arbeidsplasser?

– Når man ser på hva man forhandler om i stat og KS, var det større forskjeller enn jeg hadde forventet, men ellers var ting ganske likt.

– Dere har fått øvd dere i forhandlinger gjennom rollespill. Fikk du noen overraskelser der?

– Absolutt. Vi jobbet for en stor del med de samme eksemplene, og det svært nyttig å se hvilke prioriteringer som ble gjort i de andre gruppene. Det var spesielt en gruppe jeg i etterkant måtte spørre hvorfor de hadde prioritert slik de hadde, og der kom det jo frem opplysninger som jeg og teamet ikke hadde tenkt på i det hele tatt. I dette tilfellet gjaldt det pensjonsalder og gammel ordning, så det er veldig mange hensyn og prioriteringer å se på, utover rene tall.

– Ser du fram til første runde med lokale forhandlinger, etter dette kurset?

– Ja og nei. Jeg gleder meg jo til å komme i gang, samt få fremmet det gode arbeidet jeg vet vi gjør rundt omkring i fylket. Men det er også et veldig stort ansvar. Det er sjeldent alle får det som de ønsker, og det kan hende noe av dette vil ligge på meg. Fallhøyden er stor og jeg er nok nervøs for å gjøre en bra nok jobb.

– Hvilke andre kilder vil du gå til etter kurset, når du som tillitsvalgt trenger svar på et spørsmål?

– Det blir mye lesing av avtaler og fortolkning av tekst fremover. Tidligere tillitsvalgt og BF må nok fortsatt forvente å få spørsmål. Men kurset har jo gjort meg mer kjent med forhandlingsteamet som vil fungere som bakvakt og bisitter, og det gir mye trygghet.

– Hva var bra med kurset, og hva var mindre bra?

– Mengden deltakere, på begge spørsmål. Vi var ikke spesielt mange, som ga en kjemperamme for å både bli kjent, for debatt og utveksle synspunkter. Men samtidig var de fleste av oss nybegynnere. Hadde vi hatt noen flere deltakere som var på oppfriskning og hadde erfaring, hadde vi kanskje i større grad fått enda flere perspektiver å bryne oss på. Men jeg anbefaler så absolutt å dra om du er ny i gamet. Utover selve informasjonen jeg sitter igjen med, fikk jeg fikk mange aha-opplevelser jeg ikke ville ha vært foruten og det gav mange muligheter til å få avklart ting man tror man vet, men ikke helt hadde satt ord på.

– Ser du fram til tillitsvalgtarbeidet nå?

– Jeg gleder meg til å representere BF-medlemmene i Akershus fylkeskommune ut dette året. Så får vi se hvor mye mersmak det gir, om dette er et engasjement jeg vil ta videre inn i Viken. Det jeg vet er at jeg kommer til å representere utrolig mange oppfinnsomme, ressurssterke og hardtarbeidende bibliotekarer, og det er jeg ganske stolt av.


Malin Kvam

Malin Kvam er biblioteksjef i Oppdal, eneste BF-medlem i kommunen og har foreløpig ingen tillitsverv i BF.

– Hvordan er forholdet til kommunen som arbeidsgiver?
– Godt, jeg har ikke opplevd at jeg blir pålagt arbeidsoppgaver som går utenfor mitt ansvarsområde, for eksempel.
– Har du forhandlet lønn for deg selv, eller har dette blitt gjort på annen måte?
– Jeg er nyansatt og har ikke hatt lokale forhandlinger enda. Den eneste erfaringen jeg har med forhandlinger, er at jeg måtte forhandle min egen lønn da jeg fikk jobbtilbudet fra Oppdal Kulturhus. Da var det godt å ha Hege Bergravf Johnsen i BF-sekretariatet i bakhånd. Hun kunne bidra med statistikk med tanke på hva jeg kunne forvente, og tips til at jeg kanskje burde forhandle om annen stillingskode og lignende.

– Hva gir BF-medlemskapet deg som alenemedlem på en arbeidsplass?

– Det gjør vel at jeg ikke føler meg helt alene hva angår ansettelsesforhold og -vilkår. Jeg er i et vikariat, så det er viktig.

– Du deltar nå på kurset i lokale forhandlinger. Har det vært nyttig?

– Veldig nyttig! Jeg visste svært lite om lokale forhandlinger fra før.

– Her treffer du også tillitsvalgte fra andre sektorer. Merker du forskjell på den tillitsvalgtes rolle mellom statlige, fylkeskommunale og kommunale arbeidsplasser?

– Det var to stykk fra statlig sektor på kurset, ellers var vi vel alle kommunalt ansatte. Fikk derfor ikke særlig inntrykk av forskjellene, bortsett fra at de forhandler om lønnstrinn, vs. kroner som vi må forhandle om.

– Hvilke forskjeller merker du som BF-medlem mellom store og små bibliotek?

– På større bibliotek er det jo gjerne flere medlemmer som tilhører BF, og at de på den måten står sterkere. Jeg er den eneste på min arbeidsplass, og må selv passe på mine egne interesser.

– Dere har fått øvd dere i forhandlinger gjennom rollespill. Fikk du noen overraskelser der?

– Synes egentlig det var som forventet. Formelt og muligens litt anstrengt noen ganger? Fikk kjenne på hvordan det er å stå i ubehagelige forhandlingssituasjoner.

– Ser du fram til å gjennomføre lokale forhandlinger, etter dette kurset?

– Ja, nå er jo jeg eneste BF-medlem på min arbeidsplass, men jeg lærte på kurset at jeg ikke trenger å forhandle for meg selv, det syns jeg var godt å få bekreftet. Jeg lærte også at i enkelte nærliggende kommuner forhandler biblioteksjefene for hverandre. Nå føler jeg meg i hvert fall rustet til å gjennomføre dette hvis det skulle bli aktuelt.

– Hvilke andre kilder vil du gå til etter kurset, når du som tillitsvalgt trenger svar på et spørsmål?

– Jeg har fått med meg både Hovedtariffavtalen for KS-området, BFs lønnsstrategi og forhandlingshefte i trykt form og vil nok komme til å bruke disse aktivt når det er spørsmål om lønn og stillingskoder både for meg selv, ansatte, og eventuelt nyansatte på biblioteket.

– Hva synes du var bra eller mindre bra med kurset?

– Bra med rollespill, at vi fikk prøvd ut forhandlingsteknikk i praksis. Forhandlingskurset er et flott tilbud! Fint at det ikke er så mange, men at dere holder slike kurs for mindre grupper.


Tore Olavson Buarøy

Spesialbibliotekar ved Høgskolen i Østfold og nylig valgt til leder av BFs klubbstyre for medlemmene samme sted.

– Du er nylig blitt klubbleder. Var det din tur nå, eller var det kampavstemning?

– Det var min tur nå. Jeg har blitt spurt tidligere og føler at jeg har tillit blant medlemmene her ved Høgskolen i Østfold.

– Har du hatt tillitsverv eller sittet i klubbstyre før?

– Det er langt tilbake. Jeg satt i styret og var studieleder i Sosialavdelingens Personalforening (SAP) i Oslo kommune på midten av 1980 tallet.

– Hva har forgjengeren din i vervet fortalt om hvordan skjøtte vervet?

– Jeg snakker nesten daglig med Vigdis Borgli om hva hun og det forrige styret ved BF/HiØ har gjort i forhold til informasjons- og drøftingsmøter, og mye om fjorårets lønnsforhandlinger, som skal evalueres i et møte med ledelsen og de andre fagforeningene.

– Hvordan er forholdet til arbeidsgiver ved Høgskolen i Østfold?

– Mitt eget forhold til ledelsen er bra, men slik jeg forstår situasjonen fra siste forhandlinger var ikke fagorganisasjonene fornøyde med forberedelsene og motkravene fremlagt fra arbeidsgiver.

– Er det lønnsforhandlinger som du regner med vil ta mest tid som tillitsvalgt, eller andre ting?

– Jeg tenker at det jeg skal bruke mye tid til å snakke med våre medlemmer om hvordan de opplever sin egen lønnsutvikling, samt at vi sammen skal finne ut av hva som vil hjelpe oss som gruppe fremover. Jeg føler og har noe faktagrunnlag for at vi har blitt hengende etter i lønnsutviklingen, i forhold til andre grupper med 3-årig utdanning ved høgskolen, men også i forhold til bibliotekarutdannede i fylkes- (de videregående skolene) og kommunesektoren. Jeg tror jeg må jobbe mye med å samle et faktabasert grunnlag for om dette er riktig. Foreløpig vet jeg ikke hvor mye høgskolens ledelse legger frem av lønnsstatistikk for de ulike fagforeningene.

– Hvor trykker skoen mest for BF-medlemmene ved Høgskolen i Østfold?

– Det kommer nok an på hvem du snakker med. Noen tenker kanskje karrieremessig utvikling, andre lønnsutviklingen og andre igjen bibliotekarens og bibliotekets faglige posisjon og relevans i fremtiden. Jeg tror vi har god status hos aktive forskere, men har ikke fått vist vår kompetanse godt nok inn mot Dekanene og avdelingsledelsen. Også rektoratet har vi fått vist oss frem, men jeg tror ikke den administrative ledelsen har fått en forståelse hva vi bidrar med for Høgskolen som helhet.

– Du deltar nå på kurset i lokale forhandlinger. Har det vært nyttig?

– Det har vært nyttig. Bra for meg som må sette meg inn i mye helst på kort tid, for å finne ut av hvilke avtaler og spilleregler som finnes. Veldig bra at vi fikk stille masse spørsmål underveis, som førte til både diskusjoner og læring. Rollespillet om lønnsforhandlingene og arbeidet opp mot dette var veldig lærerikt

– Her treffer du også tillitsvalgte fra andre sektorer. Merker du forskjell på den tillitsvalgtes rolle mellom statlige og kommunale arbeidsplasser?

– Mest synes jeg det var å høre om de som jobbet i fylkeskommunen. De virket som de jobbet mer alene, med ansvar for medlemmer som har arbeidsplasser andre steder, andre videregående skoler og fylkesbibliotek. Det var litt annerledes enn hos oss, siden vi alle er samlet på to avdelinger og treffes jevnlig. Også folkebibliotekene virket som hadde mer kontakt med medlemmene.

– Dere har fått øvd dere i forhandlinger gjennom rollespill. Fikk du noen overraskelser der?

– Vi to som kom fra Høgskolesektoren fikk ikke helt samstemt oss, vi ikke var godt nok forberedt. Vi ble ikke enig om en strategi, samt jeg for min del glemte at det første tilbudet fra «arbeidsgiver» var på 60 %. Hadde forberedt å forhandle alene, men måtte endre strategi på morgenkvisten. Mange av de tipsene vi fikk første dag av kurset hadde jeg ikke fått repetert, så det ble som det ble.

– Ser du fram til første runde med lokale forhandlinger, etter dette kurset?

– Ser fram til, er vel litt overdrevet, men føler meg litt mer forberedt allerede. Dessuten er det vel mest sannsynlig at det vil skje først til høsten 2020?

– Hvilke andre kilder vil du gå til etter kurset, når du som tillitsvalgt trenger svar på et spørsmål?

– Jeg bruker allerede Bibliotekarforbundets nettsider og UNIO sine. Ellers vil jeg også rådføre meg med tillitsvalgte på arbeidsplassen.

– Hva synes du var bra eller mindre bra med kurset?

– Jeg er generelt fornøyd med kurset. Kursleder var godt forberedt og virket godt orientert. Kanskje vi burde hatt enn avslutningsrunde, med tilbakemeldinger – der og da?


[Artikkelen har stått i Bibliotekaren nr 2-2019]