Tre gode budsjettnyheter

Mange folkebibliotek må leve gjennom november og desember med forslag om budsjettkutt fra rådmannen. Så kommer det avgjørende kommunestyremøtet oppunder jul. Noen ganger blir problematiske kutt vedtatt. Men her vil vi trekke fram tre kommuner der det gikk bra.

En avisleser på Ås bibliotek. Nå slipper biblioteket å kutte i budsjettet, slik rådmannen foreslo. (Foto: Erling Bergan)

I Ås kommune i Akershus var det foreslått store kutt. «At 2018-budsjettet blir stramt og at Ås og Nordby bibliotek risikerer millionkutt er imidlertid ingen feberfantasi. Forslaget ble forelagt kommunestyret av rådmannen forrige onsdag», skrev Ås Avis i begynnelsen av november. Men 13. desember kunne de komme med gladnyheten: «Det foreslåtte kuttet til bibliotekene i Ås og Nordby, blir det ikke noe av, til glede for biblioteksjef Marianne Selvik som fryktet et dårlig tilbud der Nordby ikke har noe å spare, og Ås i tilfelle måtte ta hele kuttet alene.»

I Sørum kommune i Akershus ble det nye biblioteket på Frogner reddet etter at rådmannen hadde foreslått det nedlagt for å spare 1 million kroner. Avklaringen kom allerede under behandlingen i formannskapet, der flertallet bestående av Høyre, FrP, Venstre, KrF og to uavhengige hadde lagt inn pengene igjen. Heller ikke opposisjonen syntes noe om rådmannens forslag. – Jo, vi vil også bevare biblioteket på Frogner. Det var galskap i det hele tatt å foreslå å legge det ned, sa Sten Magne Berglund i Arbeiderpartiet til Romerikes Blad 6. desember.

I Sarpsborg foreslo rådmannen å legge ned Tune områdebibliotek med virkning fra 1.7.2018. Tune har tre årsverk. To årsverk var foreslått spart inn, mens det tredje skulle overføres til hovedbiblioteket. Men etter vesentlig påvirkningsarbeid fra blant andre de tillitsvalgte fra Bibliotekarforbundet og Fagforbundet, vedtok bystyret 14.desember at det skal være videre drift av Tune bibliotek.