Tre BF-klubber blir til én i nye Viken

Fra 1. januar blir fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold slått sammen og døpt om til Viken fylkeskommune. Samtidig blir de tre nåværende BF-klubbene i Akershus, Buskerud og Østfold slått sammen til BF Viken. Alle BFs medlemmer i nye Viken fylkeskommune tilhører fra og med nyttår en felles BF-forening.

25. november innkalte derfor styrene i Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommune til medlemsmøte. Her ble det laget en ny struktur for arbeidsplassorganisering og medlemmene valgte ny hovedtillitsvalgt og klubbstyre for BF i nye Viken fylkeskommune.

Til nå har arbeidsplassorganiseringen blitt praktisert ulikt i de tre fylkene. Akershus har i dag tre plasstillitsvalgte, i tillegg til hovedtillitsvalgt. Buskerud har en plasstillitsvalgt, i tillegg til hovedtillitsvalgt. Mens Østfold har hovedtillitsvalgt, samt en vara.

I BF sine vedtekter §13.2 står det: “På arbeidsplasser med 10 eller flere medlemmer velges årlig et klubbstyre med minst tre medlemmer, med tillitsvalgt som leder av klubbstyret.” Viken fylkeskommune er her definert som arbeidsplass. Ut fra dagens medlemstall vil BFs medlemsmasse i nye Viken fylkeskommune utgjøre 74 medlemmer.

Etter medlemsmøtet sto det klart at det nye BF-klubbstyret i Viken fylkeskommune vil bestå av:
Linn Carin Stenvig Andreassen, Valler vgs, HTV
Line Olseng, Mysen vgs
Stig Elvis Furset, Viken fylkeskommune

Det vil også bli opprettet forhandlingsutvalg i henholdsvis skoler og fylkesbibliotek.

Får frikjøpt tillitsvalgt
Med sammenslåingen vil BF ha såpass mange medlemmer at hovedtillitsvalgt vil bli delvis frikjøpt (i 40 prosent stilling) for å skjøtte vervet. Klubbstyret avgjør hvordan frikjøpet skal fordeles.

Frikjøpsordningen trer i kraft fra 1.1.2020 i administrasjonen (innbefattet fylkesbiblioteket). I skolene trer ordningen med frikjøp først i kraft fra neste skoleår (det vil si høsten 2020).