Tips til jobbsøkerprosessen

Jobbsøk
Foto: Christin Hume

Mange nyutdannede bibliotekarer og andre er i disse dager på jakt etter ny jobb. Her er tipsene du trenger i jobbsøkerprosessen.

Tre tips til forberedelse

1. Gjør en kartlegging av dine personlige egenskaper

Personlige egenskaper kan være snill, fleksibel, ærlig, kreativ osv. Bibliotekaryrket er et serviceyrke hvor man ofte bistår andre. Eksempler på relevante egenskaper kan da være utadvendt og serviceorientert. Dersom hovedvekten av arbeidsoppgavene er registrering og katalogisering, kan det være en fordel at du er systematisk.

Tips! Les utlysningsteksten nøye. Hvilke av dine egenskaper er arbeidsgiver på jakt etter?

2. Gjør en kartlegging av din kompetanse

Formalkompetanse er alt du har papirer på (utdanning, kurs osv.). Realkompetanse er det du har opparbeidet deg av tidligere erfaring fra arbeidslivet, gjennom hobbyer og andre arenaer. Denne kompetansen kan være svært relevant, og faktisk skille deg fra andre kandidater.

Husk at alle arenaer kan være viktig. Har du oppnådd gode resultater innen idrett, f.eks. ved deltakelse i mesterskap eller lignende, kan det fortelle noe om din evne til måloppnåelse og ferdigheter. Har du vært instruktør i et skolekorps, viser det at du har pedagogisk innsikt og kunnskap om noter. Har du spilt i rockeband og holdt mange konserter, kan det bety at du har teknisk innsikt og liker å stå foran et publikum.

Tips! Se hvilken kompetanse som ikke etterspørres i utlysningsteksten, men som allikevel kan være relevant for arbeidsgiver.

NB! Det er viktig å begrense seg til realkompetanse som kan være verdifull for arbeidsgiver og relevant for stillingen.

3. Gjør en kartlegging av dine ønsker

I stedet for å slenge ut mengder med søknader, kan du spisse det litt ved å ta stilling til følgende:

 • Geografi. Er du villig til å flytte på deg eller er dine muligheter begrenset til en plass. Det vil i så fall ha innvirkning på hvor i landet du bør søke jobb.
 • Karrieremuligheter. Er det viktig for deg å jobbe et sted med muligheter for å klatre eller er det spesielle steder du vil jobbe for å komme dit du egentlig vil? Da bør du søke mot dit du faktisk vil.
 • Arbeidsmiljø. Trives du best i et stort eller lite arbeidsmiljø? Størrelse på institusjon eller virksomhet kan være av betydning for arbeidsmiljøet og oppgavene. Generelt sett kan man si at ved små arbeidsplasser må en gjøre mange ulike oppgaver, mens ved større arbeidsplasser er det mer rom for fordypning og spesialisering.
 • Fleksibilitet. Har du behov for større eller mindre grad av fleksibilitet i jobben? På noen arbeidsplasser er det større rom for fleksibel arbeidstid enn andre. Her vil forhold knyttet til livssituasjonen være avgjørende.
 • Lønn. Hvor viktig er lønnsnivå for deg kontra f.eks. spesifikke arbeidsoppgaver?

Jobbsøking handler om å vise seg frem. Hvordan kan du synes dersom du selv ikke vet hvem du er?

Hva kjennetegner en god CV?

Curriculum vitae – en oppsummering av livet!

Det er ingen fasit for hva en god CV skal inneholde, men det er noen elementer som de fleste forventer at er med. En god CV bør inneholde et minimum det som beskriver din kompetanse. Ettersom kompetanse er mer enn skolegang og yrkeserfaring, bør også din CV inneholde mer enn dette. Ta gjerne med for eksempel interesser, hobbyer, tillitsverv, språk, ferdigheter og publisering, men vær kritisk med tanke på relevans.

En CV benyttes i sammenligningssituasjoner og er et verktøy for vurdering. Tenk på dette når du skriver.

Elementer som bør med:

 • Personalia
 • Yrkeserfaring: Skal være utfyllende. Unngå hull! Husk å liste det siste først. Siste jobben er ofte mest relevant.
 • Utdanning: Formalkompetanse
 • Annet: Sertifiseringer, språkkompetanse, instrumentferdigheter o.l.

Tenk over følgende:

 • Bilde. Skal man ha bilde i CV? I så fall må du sørge for at det fremstiller deg i en profesjonell setting. Unngå partyhatt- og feriebilder!
 • Skrifttype. Tenk lettlest, ikke for kreativ
 • E-postadresse. Tenk over at partygirl91@hotmail kan gi feil signaler. Det er anbefalt å bruke en nøytral adresse med fornavn.etternavn.
 • Unngå forkortelser og stammespråk. Skriv helt ut hva du har studert, slik at de som leser søknadene slipper å gjette eller være i tvil. Skriv helt ut hvilke arbeidsoppgaver du har hatt.
 • Oppdater institusjonsnavn. F.eks. HiO/HiOA har endret navn til OsloMet.
 • Referanser oppgis på forespørsel. Husk å gi beskjed til de referansene du skal bruke. Spør gjerne på forhånd, så du unngår ubehagelige overraskelser.

Tips! Oppdater alltid din CV når du har gjort noe nytt. F.eks. bestått et kurs, eller er ferdig med et vikariat/ekstrajobb o.l. Da har du mulighet for å sende en oppdatert CV på kort varsel.

Jobbsøknaden – tips til en god søknad

Mange arbeidsgivere benytter egne skjema/rekrutteringsverktøy for CV og søknad. Bruk disse! Og ikke bruk eksakt samme søknad til flere stillinger. Det skinner igjennom.

Jobbsøknaden er arbeidsgivers første møte med deg, og det er viktig å skape et godt førsteinntrykk.

1.  Jobbsøknaden skal svære kort, oversiktlig og lettlest. Ta utgangspunkt i én side, men bruk den plassen du trenger. Unngå slang og vanskelige faguttrykk. Husk korrektur! Få gjerne noen du stoler på til å lese igjennom.

2. Jobbsøknaden skal svare på utlysningen, men bruk dine egne ord, så det ikke blir ren avskrift. Følg instruksene i utlysningen og svar på oppgavene. Det kan være lurt å skaffe seg god informasjon om arbeidsgiver/arbeidsstedet utover det som står i utlysningsteksten. Denne kunnskapen vil kunne reflekteres i dine svar.

3. Oppgi din motivasjon for å søke stillingen og svar på hvorfor du søker akkurat denne stillingen.

4. Pass på at dine viktigste kvalifikasjoner kommer frem. Viktigst i denne sammenheng betyr mest relevant for den konkrete stillingen. En søknad er ikke en CV.

5. Fortell hvorfor du mener du passer til jobben med utgangspunkt i din kunnskap, relevant erfaring og personlige egenskaper. Vær ærlig og gi korrekt informasjon.

Det kan være lurt å føre en oversikt over hvilke jobber du har søkt og når søknadene ble sendt. Noen ganger tar slike prosesser lang tid.

Jobbintervjuet – tips og råd

I et jobbintervju har dere mulighet til å bli bedre kjent med hverandre. Du har nå muligheten til å vise arbeidsgiver at du er den beste for jobben.

Det anbefales å bruke god tid på forberedelsene. Finn ut av hvem du er, hva du kan og hva du vil før du kommer til intervjuet. Bruk også tid på å innhente kunnskap om arbeidsstedet i forkant. Å være godt forberedt, vil gi deg trygghet under intervjuet.

Når du er innkalt til intervju

 • Prioriter tidspunktet du blir innkalt.
 • Kom til tiden.
 • Vær en god versjon av deg selv. Velg klær du føler deg komfortabel i.
 • Skaff deg kunnskap om arbeidsstedet. Les nettsider, Facebook og artikler som forberedelse.
 • Ha med attester du kan gi fra deg (kopier).
 • Nervøsitet er helt ok. Tenk at alle vil deg vel, men det er forventet at du presterer.
 • Vær forberedt på å si noe om deg selv og din motivasjon for å søke.
 • Vær forberedt på at intervjuet kan være mer enn en samtale. Ulike tester og øvelser / oppgaver kan forekomme.
 • Vær ærlig!
 • Ikke opptre som verdensmester, men vær så sikker som du klarer.

Tips! Sjekk deg selv på nettet! Arbeidsgiver kommer garantert til å google deg. Benytt slettmeg.no for hjelp til å fjerne negative ting om deg på nettet.

Forhandling av lønn i ny stilling

Lønnsnivå avtales gjerne ut fra stillingens lønnsinnplassering og din ansiennitet. Men det er legitimt å stille krav om ytterligere lønn enn det som oppgis ved utlysning. Ved tilbud om stilling er du i en posisjon til å forhandle om høyere lønn. Arbeidsgiver kan ikke trekke tilbake jobbtilbudet, fordi du ber om mer i lønn. Det er viktig at eventuelle krav fremsettes før man inngår avtale. Etter signering kan det være vanskelig å få igjennom individuelle krav, ettersom man allerede har akseptert vilkårene.

Kontakt BFs sekretariat dersom om du trenger opplysninger om lønn. Vi kan gi deg en orientering om hva du kan forvente deg å få og hvordan du skal gå frem for å be om mer.

Forbigåelse

Dersom du ikke har fått tilbud om jobben, og du lurer på hvorfor, kan du ringe i etterkant for å spørre. Men vær forberedt på at du ikke får noe godt svar eller at du får et svar du ikke ønsker.

Husk at du som søker er part i saken og kan be om innsyn dersom du mener at du er bedre kvalifisert enn den som fikk jobben. Husk da på at kvalifikasjoner er mer enn formalkompetanse og at mest eller lengst utdanning ikke alltid betyr bedre kvalifisert. Kvalifikasjonene vurderes opp mot kravene i utlysningen. Kontakt Bibliotekarforbundet dersom du opplever å bli forbigått!

Saken ble først publisert i Bibliotekaren 1/2022