Tillitsvalgtkonferansen 2022 – første programslipp

24.–25. november inviterer vi til konferanse for alle våre tillitsvalgte på Sola Strand Hotel i Stavanger. Temaet i år er ytringsfrihet, og her er første programslipp.

I november samler vi igjen våre tillitsvalgte til konferanse, og denne gangen møtes vi i Stavanger. Årets tillitsvalgtkonferanse skal handle om ytringsfrihet og arbeidsliv, samt ytringsfrihet og bibliotekets rolle. Vi er i ferd med å sette sammen et innholdsrikt program, til nytte for alle tillitsvalgte i sitt verv og arbeid. Under presenterer vi de første programpostene, alle deltar på konferansens første dag, 24. november. Endelig program kommer over sommeren.

Overordnet om ytringsfrihet

Fagdirektør Vidar Strømme Foto: Charlotte Skomsøy/NIM.

Konferansen åpnes 24. november med et foredrag av Vidar Strømme, advokat og fagdirektør i Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Strømme skal holde foredraget med den foreløpige tittelen «Grenser for ytringsfrihet på biblioteket?», der han vil snakke om grunnleggende prinsipper og juss om ytringsfrihet, bibliotekets særlige rolle og plassere typer av konflikter i det bildet.

Strømme var advokat i Advokatfirmaet Schjødt fra 1993 til 2021, der et av fagfeltene hans var ytringsfrihet. Han har ført mange saker på vegne av mediebedrifter og andre om ærekrenkelse, privatlivets fred, kildevern og opphavsrett. Strømme har arbeidet innen de fleste rettsfelt, både med kompliserte forretningsrettslige saker for store bedrifter, og saker for privatpersoner. Han har arbeidet med sivile saker, strafferett og annen offentlig rett. Som fagdirektør har han det overordnede ansvaret for NIMs arbeid med ytringsfrihet.

Christin Nylund Bergan. Foto: Privat

Ytringsfrihet i arbeidslivet

Christin Nylund Bergan fra Arbeidstilsynet skal snakke om Ytringsfrihet, varsling og ytringsklima. Dette er noen av spørsmålene hun vil ta opp:

  • Hvorfor har arbeidstakere ytringsfrihet?
  • Hva er varsling om kritikkverdige forhold? 
  • Hvorfor har arbeidsmiljøloven som formål å legge til rette for et godt ytringsklima?

Bergan er seniorrådgiver i Arbeidstilsynet, hvor hun har jobbet fem år med varsling om kritikkverdige forhold. Hun har mastergrad i samfunnssikkerhet.

Arbeidsgiverperspektivet

Sissel Trygstad. Foto: Privat

Sissel Trygstad kommer for å snakke om Ytringsfrihetens kår i arbeidslivet/Ytringer og varsling sett fra et arbeidsgiverperspektiv.

Sissel Trygstad er forskningssjef på Fafo, institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning. Hun er sosiolog og har arbeidet med blant annet medbestemmelse, deltakelse og innflytelse i arbeidslivet i en årrekke. 

Ytringsfrihet og varsling er et av hennes spesialtema, og høsten 2022 publiseres det en ny rapport som gir en tilstandsrapport om ytringsbetingelser og varsling i norsk arbeidsliv.

Trygstad deltok også på BFs tillitsvalgtkonferanse i 2015.

Påmeldingen er åpnet

Konferansen er gratis for alle tillitsvalgte i Bibliotekarforbundet og vi dekker reise og opphold. Tillitsvalgte har rett til lønnet permisjon for å delta.

Meld deg på her

Vi gleder oss til å se deg!