Tillitsvalgtkonferansen 2018: Her er programmet!

BF lanserte for en måned siden tema «meråpent» for tillitsvalgtkonferansen 2018, og slapp da noen av navnene som skal innlede. Nå er hele programmet klart. Vi får blant annet erfaringer fra Ulstein, Holmlia, Kongsberg og UB i Stavanger, i tillegg til at Lisa Engström snakker om brukeropplevelser i Sverige og Carl Gustav Johannsen om danske erfaringer. Se hele programmet!

Bibliotekarforbundets tillitsvalgtkonferanse 15.- 16. november 2018
Grand Hotel Terminus, Bergen

Se også: Artikler om meråpent på BFs nettsider


Program

Torsdag 15. november

Kl 11.30-12.30Lunsj
Kl 12.30-12.45Velkommen og praktisk informasjon
v/forbundsleder Jannicke Røgler
Introduksjon av konferansier Stig Elvis Furset
Kl 12-45-13.30Användarnas upplevelser av meråpne bibliotek
v/Lisa Engström, doktorgradsstipendiat Universitetet i København
Kl 13.30-13.45Pause
Kl 13.45-14.15Døgnåpent på UBiS – en suksesshistorie
v/Gitte Kolstrup, bibliotekdirektør Universitetsbiblioteket i Stavanger
Kl 14.15-14.45Sørum bibliotek – landets første døgnåpne folkebibliotek
v/Alice Nordli, barne- og ungdomsbibliotekar og tillitsvalgt for BF ved Sørum bibliotek
Kl 14.45-15.00Pause
Kl 15.00-15.30Bråkete ungdom trenger åpne dører
v/Christian Slaaen, prosjektleder, Etter skoletid, Deichman Holmlia
Kl 15.30-16.00Resultater av BFs spørreundersøkelse om meråpent
v/Jannicke Røgler, forbundsleder og Hege B. Johnsen, rådgiver i Bibliotekarforbundet
Kl 16.00-16.15Pause
Kl 16.15-17.00Geriljatips til et meråpent bibliotekrom
v/Beate Ranheim, konsulent og Joep Aarts, rådgiver begge Buskerud fylkesbibliotek
Kl 19.00Aperitiff og markering av BFs 25 årsjubileum
Kl 19.30-Middag

Fredag 16. november

Kl 9.00-9.45Fordele og ulemper ved meråbne biblioteker – erfaringer fra Danmark
v/Carl Gustav Johannsen, ph.d., lektor emeritus, Københavns Universitet
Kl 9.45-10.15Pause med utsjekk
Kl. 10.15-10.45Biblioteket – større enn seg selv
Går det an å være mot åpne dører til kunnskap og litteratur? Og er det slik at de dårlige erfaringene bare er dårlige?
(Tanker og erfaringer fra helt åpent og ikke så helt åpent bibliotek i Kongsberg.) v/Elisabeth Bergstrøm, biblioteksjef Kongsberg bibliotek
Kl. 10.45-11.30Veien videre med ubetjente åpningstider
Paneldebatt
v/ Engström, Johannsen, Bergstrøm, Auganæs og Røgler
debattleder Stig Elvis Furset
Kl. 11.30-11.45Pause
Kl. 11.45-12.15Bibliotekarforbundets vervekampanje
Hvorfor verve og trekning av premier
v/ Bente Ørberg, rådgiver Bibliotekarforbundet og tillitsvalgte
Kl.12.15-13.00Brukernes ønsker og forventninger til fremtidens bibliotektjenester
v/ Ole Petter Nyhaug, medeier i analyse- og rådgivningsselskapet Opinion
Kl. 13.00Lunsj og god tur hjem


Om foredragsholderne: 


Beate Ranheim er konsulent hos Buskerud fylkesbibliotek. Hun jobber med litteraturformidling og bibliotekutvikling, og er spesielt engasjert i Ungdomsbokgildet. Hun er også en av de opprinnelige medlemmene av Buskerudgeriljaen, som jobber med rom- og samlingsutvikling i bibliotek i Buskerud.

Carl Gustav Johannsen Mangeårig ansættelse på Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA), der I 2013 fusioneredes med Københavns Universitet og her blev til Institut for Informationsstudier (INF). Forfatter til rapporter, artikler og bøger om biblioteker og deres brugere – senest om de åbne biblioteker, herunder bogen: Staff-Less Libraries: Innovative Staff Design, der udkom I 2017 på forlaget Chandos.Lektor emeritus – men dog stadig aktiv som forsker og foredragsholder – arbejder for tiden på en bog med arbejdstitlen From Clients to Participants, der handler om, hvordan teknologisk og anden innovation i biblioteker påvirker forholdet mellem brugere og personale – bogen er under udarbejdelse og inddrager bl.a. Rogers “Diffusion of Innovations” teori.

Christian Slaaen jobber som prosjektleder for prosjekt Etter Skoletid på Deichman Holmlia. Biblioteket har tidligere hatt store utfordringer med ungdomsgrupper og derav ble Etter Skoletid satt inn som tiltak. Det er dette arbeidet Slaaen driver med utgangspunkt i metoder inspirert av hans studier i sosialantropologi, feltarbeid og deltakende observasjon.

Elisabeth Bergstrøm har jobbet på Porsgrunn bibliotek 1991-2008. Biblioteksjef i Longyearbyen 2008-2013. Biblioteksjef i Kongsberg siden 2013. Tidligere tillitsvalgt og styremedlem i BF i flere perioder.Som biblioteksjef lener hun seg tungt på Wergeland, og er opptatt av den rollen biblioteket kan spille for å viske ut forskjellene i samfunnet. Samtidig som hun, som mange andre, i sin tid valgte bibliotekaryrket først og fremst for å kunne forholde seg til litteratur. Hver dag.

Gitte Kolstrup er bibliotekdirektør for Universitetsbiblioteket i Stavanger fra 1. januar 2014. Tidligere Fakultetssjef på Det Kongelige Bibliotek i København, Bibliotekdirektør på Nord Universitet og Biblioteksjef på Juridisk Bibliotek Århus Universitet.

Joep Aarts jobber som rådgiver hos Buskerud fylkesbibliotek. Han jobber med utvikling av digitale tjenester og er for tiden prosjektleder for et e-læringsprosjekt for norske bibliotekansatte. Han er også del av Buskerudgeriljaen og har jobbet mye med kassering og veiledning på bibliotekrom.

Lisa Engström «Syftet med Engströms avhandling är att undersöka hur användarna styrs i folkbibliotek när personalen inte är närvarande och hur användarna upplever biblioteksrummet, både under bemannade och obemannade öppettider. Jag tar utgångspunkt i användarnas föreställningar, erfarenheter och praktiker och diskuterar frågor som betydelsen av biblioteksrummets utformning och hur biblioteket kan upplevas som en alldeles särskild plats för reflektion och lugn.»

Alice Nordli har jobbet som barne- og ungdomsbibliotekar i Sørum siden høsten 2013. Formidler litteratur hver dag! Biblioteket skal ha et godt tilbud av litteratur til barn og ungdom slik at alle kan finne en bok å lese! Er opptatt av tegneserier, inngangsporten til litteratur for veldig mange barn som sliter med lesemotivasjonen. Er hovedansvarlig for Sommerles i kommunen. Har deltatt i flere omorganiseringer i kommunen, samt flytting av to biblioteks-avdelinger.

Ole Petter Nyhaug er et kjent fjes i markedsanalyse-, medie- og marketingkretser. Først og fremst som en innovatør og fagperson innen forbrukerinnsikt, markedsanalyse og trender. Han har ofte vært først ute med nye konsepter som senere har blitt adoptert av andre, også internasjonalt. Han har startet, drevet fram og solgt flere selskaper og er i dag medeier i analyse- og rådgivningsselskapet Opinion.