Nyheter Artikler

YS: Godtar ikke veksten i lederlønninger

Veksten i lederlønningene har for noen grupper vært betydelig høyere enn for lønnstakerne i de samme næringene, viser TBUs rapport. - YS godtar ikke denne utviklingen i lederlønningene, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

Fjernlån og tilgang

Det kan se ut som om vi er på vei inn i en helt ny type tilgangsproblematikk, skriver forbundsleder Monica Deildok i sin faste spalte i Bibliotekaren.

Ny biblioteksjef ved Drammen bibliotek

Drammen kommune har tilsatt ny biblioteksjef ved Drammen bibliotek. Monica Nyhus har takket ja til stillingen og vil ha sin første dag som biblioteksjef 2. mai 2012.

YS er undrende til utspill

YS stiller seg undrende til utspillet fra Spekter og Norsk Industri om at lønnsoppgjørene må baseres mindre på sammenligning av lønn på tvers av yrkesgrupper.

Åpningstider og personalressurser

Bibliotekarer flest har en arbeidsvirkelighet som er publikumsrelatert, vi arbeider i et serviceyrke, skriver forbundsleder Monica Deildok i sin faste spalte i Bibliotekaren.

Landsmøte i digital brytningstid

Bibliotekarforbundet gjennomførte sitt 8. landsmøte på Gardermoen 10. - 11. november. Landsmøteseminaret 10. november hadde fokus på bibliotekarenes rolle i den digitale verden. Selve landsmøtet 11. november fattet viktige vedtak og valgte nytt forbundsstyre, med gjenvalg av Monica Deildok som forbundsleder.

Biblioteksjefstillingen i Drammen endelig utlyst

Etter ett års venting har Drammen kommune omsider lyst ut stillingen som biblioteksjef. Dette er av stor betydning. Ikke bare for Drammen, men for hele landet. For Drammensbiblioteket følges med argusøyne av bibliotekarer og bibliotekpolitikere langt utenfor Nedre Buskerud. Og da er det problematisk at dette trepartssamarbeidet, som Drammensbiblioteket er, har manglet sjef for en av de tre partene.

Nye medlemskort kommer

I desember starter utsendelsen av nye medlemskort til alle medlemmer i Bibliotekarforbundet.

Keiserens nye klær

La oss være årvåkent på vakt mot enhver agitering i retning av perfekte systemer. På arbeidsplassen, så vel som i organisasjonslivet, skriver forbundsleder Monica Deildok.

Landsmøtet nærmer seg

Bibliotekarforbundet avholder sitt landsmøte fredag 11. november kl 10-18 på Scandic Oslo Airport Hotell på Gardermoen. Dagen før er det landsmøteseminar, med fokus på "Bibliotekarer i den digitale verden". Per Kristian Bjørkeng, journalist i Aftenposten, holder hovedforedraget.