Nyheter Artikler

BF og NORWAC med avtale om utvikling av Gaza-bibliotek

På 90-tallet bidro norske bibliotekarer til oppbygging av helsefagbibliotek i Midt-Østen. Ett av dem er ved Shifa-hospitalet i Gaza. Den forverrede situasjonen – og ikke minst krigen i vinter – har etterlatt biblioteket i svært dårlig forfatning. Nå har bistandsorganisasjonen NORWAC og Bibliotekarforbundet inngått en samarbeidsavtale for å revitalisere helsefagbiblioteket ved Shifa-hospitalet.

Tariff 2009: Meklingsfristen utsatt til over pinse

Meklingsfristen i kommunal og statlig sektor er ytterligere utsatt. Ny meklingsfrist ble i ettermiddag satt til onsdag 3. juni klokken 24.00. En eventuell streik vil iverksettes fra arbeidstidens begynnelse torsdag 4. juni klokken 06.00.

Tariff 2009: Meklingsfristen utsatt med 24 timer

Partene i offentlig sektor er enige om å utsette meklingsfristen. Dette innebærer at det fortsatt er håp om å komme frem til enighet om tilpasninger i offentlige tjenestepensjonsordninger. Ny meklingsfrist er satt til onsdag 27. mai kl. 24:00. Alle skal altså gå på jobb som normalt på onsdag.

Tariff 2009: Ingen avklaring ved meklingsfristens utløp

Det hadde ikke kommet til noen avklaring i meklingen mellom partene i stat- og kommuneoppgjøret da meklingsfristen gikk ut ved midnatt 27. mai. Meklingen vil trolig fortsette utover natta. YS, LO, Unio og Akademikerne har varslet storstreik i offentlig sektor fra i morgen tidlig hvis det ikke oppnås enighet om en offentlig tjenestepensjonsordning.

Tariff 2009: Mulig storstreik i offentlig sektor

Kommer partene ikke til enighet i meklingen har Bibliotekarforbundet varslet streik fra morgenen onsdag 27. mai.

Tariff 2009: Mulig storstreik i offentlig sektor

Kommer partene ikke til enighet i meklingen har Biblbiotekarforbundet varslet streik fra morgenen onsdag 27. mai.

Tariff 2009: Meklingsinnspurt i stat og kommune

Mandag 18. mai startet meklingen mellom partene i stat og kommune. Dersom man ikke har kommet til enighet innen midnatt 26. mai kan streik være et faktum.

YS positiv til IA-fornyelse fra 2010

YS ønsker å få på plass en ny IA-avtale fra 2010. - Vi har langt på vei lykkes med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Det gjelder særlig delmålet om å øke den reelle pensjonsalderen, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

Bibliotekparaplyens seks viktigste punkter

Nå har bibliotekorganisasjonene samlet seg om en felles henvendelse til kulturkomiteen på Stortinget. Nettverket "Bibliotekparaplyen" har blinket ut seks saker som de mener er "aller viktigst at komiteen fokuserer på" når de behandler bibliotekmeldinga.

BF i møte med Stortingets kulturkomité

Tirsdag 12. mai var Bibliotekarforbundet, sammen med de andre bibliotekorganisasjonene, i møte med Stortingets familie- og kulturkomité. Dette var anledningen til å gi noen viktige signaler om stortingsmeldinga før den behandles i Stortingets organer. BF hadde viktige ting å melde.