Nyheter Artikler

Kamp om skolebibliotekene i Bærum

Rådmannen i Bærum kommune foreslår i «Handlingsprogram 2019–2022» drastiske stillingskutt ved skolebibliotekene. Nettbrett kan erstatte personale. Dette har fått mange til å reagere sterkt.

BF kritisk til meråpent-telling i Ringerike

I en høringsuttalelse til Ringerike kommunes forslag til "Handlingsprogram 2019-2022" har BF-leder Jannicke Røgler og NBF/Buskerud-leder Camilla Sørbye innvendinger mot hvordan utviklingen av meråpent skal måles. Planen foreslår telling av antall brukere med "meråpent-avtale" som indikator i planperioden, med målsetting om å doble antallet.

Helsebiblioteket.no får støtte fra Unio-forbund

Helseforbundene i Unio reagerer nå kraftig på at helsebiblioteket.no igjen blir kuttet i bevilgningene i statsbudsjettet. Dette er i tråd med hva Bibliotekarforbundet, Norsk bibliotekforening og NBFs spesialgruppe for medisin og helsefag gikk ut med i forrige måned.

Unios boliglånsavtale «best i klassen»

Dine Penger har tatt en gjennomgang av boliglånsavtalene de ulike fagforeningene har forhandlet seg fram til. «Den aller største prisforskjellen fant vi i Storebrand, der Unio-medlemmer kan spare 19.992 kroner, hvis man sammenligner med bankens ordinære boliglån», skriver Dine Penger.

Godt pensjonssystem for de fleste som går av senere

Godt pensjonssystem for dem som jobber etter fylte 66 år – vesentlig mindre til dem som går av tidlig, viser SSBs analyse av tjenestepensjonsavtalen for offentlig sektor som ble inngått tidligere i år.

Likelønn? Bibliotekarer har det allerede

I kun 14 av 245 yrker tjener kvinner like godt eller bedre enn menn. Kategorien "bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere" er en av disse. Der tjener menn 98,5 prosent av en kvinnes lønn, i følge Statistisk sentralbyrå.

Kutt i Helsebiblioteket.no gir ulikheter i Helse-Norge

Helsebiblioteket.no er en fellesskapsløsning som sikrer systematisk arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet. Helt i tråd med stortingsmeldingen "God kvalitet – trygge tjenester". Tjenesten bør styrkes med 10 millioner, krever Bibliotekarforbundet, Norsk bibliotekforening og NBFs spesialgruppe for medisin og helsefag i en felles henvendelse som ble oversendt Stortingets helse- og omsorgskomité i dag.

Få utfordringer for vekterne: Stille kveld på meråpne Majorstua

Beste vestkant i Oslo. Stor bibliotekavdeling. Sein junikveld. Det er kanskje mellom ti og tjue personer her denne kvelden. Vekteren vandrer rundt i lokalet. Noen bruker data, noen leser, noen skriver. Flere er innom kaffeautomaten, som er det eneste tilbudet som koster noe på den meråpne bibliotekavdelinga på Majorstua.

Lite å hente i statsbudsjettet for bibliotekene

- Det er ingen tvil om at norsk litteratur får en positiv profilering under bokmessa i Frankfurt neste år. Norske folkebibliotek er imidlertid for viktige til å bli vedheng til denne satsinga i statsbudsjettet, sier en bekymret BF-leder om statsbudsjettet som regjeringen la fram i går.

Meråpent i Arendal: – Billig i forhold til hva det gir!

- Det er fan-bloody-tastic! Alle lovpriser tilbudet. Og meråpent er billig i forhold til hva det gir, sier en entusiastisk biblioteksjef Ola Eiksund ved Arendal bibliotek. Tillitsvalgt Kirsti Husby stemmer i: - Meråpent gir biblioteket veldig mye goodwill, uten særlig ekstraarbeid for oss!