Nyheter Artikler

Hvor dyr blir modellen for e-lydbøker?

Etter samtaler med Forleggerforeningen lanserer Nasjonalbiblioteket nå en kjøps- og utlånsmodell for e-lydbøker i bibliotek. Folkebibliotekene har lenge ønsket å tilby e-lydbøker, men har kun hatt tilgang til utgivelsene fra noen få forlag som Vigmostad & Bjørke og Samlaget. "De tre store" har nektet å selge e-bøker til bibliotekutlån. Med den nye modellen kan folkebibliotekene snart låne ut e-lydbøker. Men det er en dyr ordning. Og det vil bli kø.

Ta godt imot praksisstudentene!

- Mange med meg har sikkert fått mye av yrkesutøvelsen definert ut i fra bibliotekarutdanningenes praksisperiode. En nysgjerrighet på bibliotekarbeid har blitt til et helt liv i yrket, sier Jannicke Røgler. Hun vil at vi tar godt imot både praksisstudentene og nye kolleger, og bruker kunnskapen de har ervervet seg.

Ved årsskiftet blir det lederskifte i BF

Forbundsleder Jannicke Røgler skal fra 1. januar 2020 over i stilling som seksjonsleder under fylkesbiblioteksjefen i Viken. Hun fratrer da som forbundsleder i BF fra samme dato. Nestleder Veronicha Angell Bergli tiltrer fra samme dato som fungerende forbundsleder i BF fram til ordinært landsmøte høsten 2020.

Aslak Sira Myhre om de 70 nye stillingene

Lenge var nasjonalbibliotekaren ganske taus om tilveksten på 70 nye stillinger som mediemeldingen ga Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. Her forklarer han hvorfor.

Den endelige Plan S er lansert

Den endelige versjonen av Plan S - en internasjonal avtale om åpen tilgang til vitenskapelige tidsskrifter - ble presentert i London på onsdag. Innføringen er utsatt med ett år. For å gi forskere og utgivere mer tid til å tilpasse seg endringene , er innføringen av kravene utsatt til Forskningsrådets utlysninger fra 2021. Kritikerne har fått et visst gjennomslag.

Tariff 2019: Reallønnsvekst for statsansatte. Streik avverget i staten.

Fredag 24. mai kom Unio til enighet med staten om årets lønnsoppgjør for statsansatte. Dermed blir det ikke streik. – Statsansatte er sikret reallønnsvekst gjennom sentrale tillegg. Det var vårt viktigste krav og det er jeg fornøyd med, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind.

Tariff 2019: Mekler på overtid i staten

Unio stat mekler fortsatt på overtid. Dersom ingen annen beskjed blir gitt, skal de som er tatt ut ved en eventuell streik møte opp på jobb i dag som vanlig.

Tariff 2019: Meklingsløsning i kommunesektoren

Det ble i kveld løsning i meklingen mellom Unio kommune og KS, noen timer før meklingsfristen gikk ut. Dermed blir det ikke streik i KS-sektoren. Resultatet er ikke mer penger, men en avtale om utvalgsarbeid. Den peker frem mot 2020-oppgjøret, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune til NRK.

Tariff 2019: Nær løsning – eller krise?

Vi får mange spørsmål om hvordan det går i meklingene, både i stat og kommuner, men det er ikke mye annet vi kan si, enn at "arbeidet pågår for å finne en løsning". Det er det mange som synes er rart, men det har sin grunn.

Tariff 2019: Kan bli streik i mange skoler og bibliotek over hele landet

Det er først og fremst lærere på ungdomstrinnet og i videregående skoler over hele landet som tas ut i streik om Unio og KS ikke blir enige i lønnsoppgjøret. Men også en rekke bibliotek står på lista over institusjoner som kan tas ut hvis det blir streik. Meklingsfrist er natt til fredag den 24. mai.