Nyheter Artikler

Omstilling på gang? Viktig å starte tidlig!

- I en omstillingsprosess må hver enkelt bibliotekar se kritisk på egen kompetanse, om man er faglig godt nok rustet til å møte kravene arbeidsgiver stiller, skriver Jannicke Røgler. Hun forteller her fra en panelsamtale om kommunesammenslåing på Larvik bibliotek 22. november, der hun ga råd om hva det er lurt å huske på ved kommunesammenslåinger sett fra et fagforeningsperspektiv.

75 verdifulle kartonger til Gaza-biblioteket

Søndag ble 1480 nye bøker innen medisin og helsefag levert på døra til Gaza Health Sciences Library. Donasjonen kommer fra Book Aid International og har en verdi på mer enn en million kroner.

Her er presentasjonene fra årets tillitsvalgtkonferanse

Årets tillitsvalgtkonferanse handlet om meråpne bibliotek. Nærmere 80 deltakere fikk en rekke foredrag med ulike erfaringer og blikk inn i problemstillingen.

Steile fronter i Finnmark

- Grovt brudd på tillitsforholdet mellom partene! Det skriver BFs hovedtillitsvalgt i Finnmark fylkeskommune Øystein A. Dahl etter møtet i fylkesutvalget 20. november. Der hadde prosjektleder orientert om prosessen med “Ny modell for skolebibliotek”: - Tillitsvalgte trakk seg litt ut, påstod han overfor politikerne. Sannheten var at de tvert imot hadde deltatt i arbeidsgruppen og levert dissens og risikovurdering, to dokumenter som politikerne ikke ble gjort kjent med.

Her er BFs kursprogram for 2019

Bibliotekarforbundet legger stor vekt på kurs og opplæring for medlemmer og tillitsvalgte. Nå er det meste av kurskabalen for 2019 lagt. Sjekk tilbudene!

Ikke flertall for SVs femårige bibliotekløft

- Øremerking av midler til kommunenes bibliotekdrift er et steg i feil retning, sier flertallet i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget. De har nå vedtatt sin innstilling til SVs forslag om et femårig nasjonalt bibliotekløft. Som ventet stemte regjeringspartiene og KrF ned hele forslaget. Hva de ulike partiene sier i innstillinga kan likevel få betydning.

Lite brukeraktivitet og diskusjoner på bibliotekenes facebook-sider

Professor Roswitha Skare har analysert aktiviteten på Tromsø biblioteks facebook-sider og finner påfallende lite brukeraktivitet. Generelt ser bibliotek ut til å bruke sine facebook-sider først og fremst til å formidle informasjon. - Sidene fungerer ikke som plass for diskusjoner, skriver Skare, som igjen stiller spørsmålet: - Hvorfor er bibliotekene på facebook?

Kulturmeldinga rører ikke folkebiblioteklova

I dag la Trine Skei Grande fram den første kulturmeldinga på femten år. Det var knyttet en viss spenning til om hun ville foreslå å legge biblioteklova inn i kulturlova. Det skjedde ikke. Heldigvis, vil mange si.

BF støtter sykepleierne

- Dagens varsel om lockout mot sykepleierstreiken er en alvorlig opptrapping. Bibliotekarforbundet gir sin fulle støtte til Norsk sykepleierforbund i deres kamp for samme minstelønnsnivå i privat som i offentlig sektor, sier BF-leder Jannicke Røgler torsdag morgen.

Forbundsleders beretning til landsstyret

BFs landsstyre møttes i dag i Bergen til sitt årlige møte. Forbundsleder Jannicke Røgler la fram beretning for perioden som har gått siden landsmøtet i november i fjor. Den viser bred aktivitet, både gjennom lønnsforhandlinger, medlemsservice og politisk arbeid.