Nyheter Artikler

Tariff 2019: Unio reagerer på lederlønnsvekst i offentlig sektor

Dagsrevyen meldte torsdag at lederlønningene i offentlig sektor har steget betraktelig mer enn for andre arbeidstakere. – Når det er disse lederne som ber om moderasjon, gir det et uheldig signal når det ikke gjelder for dem selv, sier Ragnhild Lied i dette nyhetsinnslaget.

Plan S sett fra høgskolebiblioteket

- Det måtte vel gjøres sånn for at noe skulle kunne skje, sier Else Norheim. Hun har som biblioteksjef ved Høgskolen i Østfold lang erfaring med å håndtere forskningsartikler, både å kjøpe inn og gjøre tilgjengelig. Anders Ericson har snakket med henne om hvordan Plan S ser ut fra hennes ståsted.

Nina Karlstrøm mellom forskerne og forlagene

Et steinkast fra den himmelstrebende Monolitten i Frognerparken ligger Oslokontoret til Unit, det nye direktoratet for IKT og fellestjenester for UH-sektoren. Der foregår forhandlingene rundt Open Access og Plan S, det mest himmelstormende vi har vært borti på bibliotekfeltet gjennom mer enn førti år. Og akkurat den ettermiddagen vi har intervjuavtale om dette med seksjonssjef og forhandlingsleder Nina Karlstrøm er spenningsnivået ekstra høyt der i gården.

Heit debatt om Plan S

Plan S er et blodferskt initiativ for Open Access eller fri tilgang til forskingsartikler. S-en må stå for at planen går «på speed», har noen sagt.

Fra Blåmann til Brillebjørn – om barnebøkenes Norge

Hvordan ser Norge ut, sett med barnebøkenes øyne? Hvilket bilde av det norske samfunnet dannes når vi leser vår egen samtids barnebøker? Og hvilket bilde av «det norske» formidlet barnebøkene for 130 år siden?

Biblioteket må være anti-fascistisk, ellers blir det bullshit

Christian Lauersen er en engasjert bibliotekleder med bakgrunn fra både universitetsbibliotek- og folkebiblioteksektoren. Han skriver på bloggen sin, The Library Lab, om hvorfor han har valgt å jobbe i bibliotek: «My business is supporting better communities, social justice and life-long learning. I work the libraries to do that.»

Amerikansk bibliotekstrid: Har hatefulle også ytringsfrihet?

Hvordan balansere retten til fritt å kunne ytre seg og møtes, mot retten til å slippe hat og diskriminering? American Library Association står midt oppi denne problemstillingen. De har justert kursen to ganger siste året.

Bibliotek kan ikke være nøytrale

- Vi har ikke råd til å slippe hatet inn! Det sier Alessandra Seiter. Hun var inntil nylig student i bibliotek- og informasjonsvitenskap i Boston, og er nå bibliotekar på Harvard University i Cambridge. Hun skrev denne artikkelen i juli 2018, og tar her tydelig avstand fra den amerikanske bibliotekforeningens juni-vedtak om eksplisitt å inkludere hatgrupper i sin tolkning av ytringsfriheten. Hun argumenterer for at bibliotek og bibliotekarer ikke kan være nøytrale i møte med høyreekstreme organisasjoner. I august gjorde ALA om på sitt vedtak. Artikkelen viser hvordan et polarisert samfunn slår inn også på bibliotekfeltet.

Krever satsing på skolebibliotek

- Det er avgjørende å gi alle barn et godt skolebibliotektilbud, sa Forfatterforeningens leder Heidi Marie Kriznik til Stortingets familie- og kulturkomité. Hun håpet skolebibliotekene ville bli vektlagt mer i den kommende barne- og ungdomskulturmeldingen enn de har blitt i kulturmeldingen.

BF snakket e-lydbøker til Stortinget

Det er voksende interesse for e-lydbøker, men forlagene vegrer seg for å la bibliotekene formidle dem. Under Stortingshøringen om kulturmeldinga tok BFs Ørjan Persen opp dette brennaktuelle spørsmålet. Han foreslo både leveringsplikt til offentlige bibliotek og å inkludere dem i innkjøpsordningene.