Nyheter Artikler

Gjenåpning av bibliotek

Mange medlemmer henvender seg til sekretariatet med spørsmål om hvordan de skal håndtere ulike arbeidsoppgaver i lys korona-situasjonen og når en gjenåpning av folkebibliotekene kan skje. Mange etterspør retningslinjer og informasjon.

Bibliotekarforbundet i koronakrisen

Koronakrisen medfører store utfordringer for de fleste av oss. Bibliotekarforbundet oppfordrer alle medlemmer til å holde seg oppdatert på helsemyndighetenes råd og anbefalinger – og følge dem! Siden bibliotekene nå er stengt, har de aller fleste av våre yrkesaktive medlemmer en arbeidssituasjon som er uvant og kanskje utfordrende. BF oppfordrer derfor både medlemmer, tillitsvalgte og arbeidsgivere til dialog og fleksibilitet.

Koronaviruset og rettigheter i arbeidslivet

Bibliotekarforbundet har den siste tida mottatt flere henvendelser i forbindelse med koronaviruset. Vi har her samlet en del informasjon knyttet til arbeidslivsspørsmål. Utover dette oppfordrer vi alle våre medlemmer og tillitsvalgte til å holde seg godt oppdatert på informasjon fra helsemyndighetene og til enhver tid følge de råd som blir gitt.

Viktig informasjon fra BF Forsikring/Tryg

Er du i utlandet og vil hjem nå? Reiseforsikringen kan dekke ekstra kostnader til ombooking eller bestilling av nye billetter. Du trenger ikke kontakte BF Forsikring eller Tryg før du bestiller. UD fraråder nå alle reiser ut av Norge frem til 14. april. Har du kjøpt en reise før 12. mars, kan reiseforsikringen din dekke kostnader med avbestilling.

Lønnsoppgjøret utsettes til høsten

Lønnsoppgjøret utsettes til høsten. – I den usikre økonomiske situasjonen vi har no, har frontfaget vurdert det slik at dei må utsette forhandlingane til august. Denne avgjersla blei tatt for kort tid sidan. Dette har vi sjølvsagt stor forståing for, og har difor akseptert at alle lønnsforhandlingane blir utsett til hausten, sier leder Ragnhild Lied i BFs hovedorganisasjon Unio.

BFs kommende kurs og møter – oppdatering 19. mars

Bibliotekarforbundet har flere kurs og møter på kalenderen i nærmeste framtid, og har vurdert situasjonen med tanke på koronasmitte. BF forholder seg i utgangspunktet til de råd som Folkehelseinstituttet gir. Derfor er alle sentrale kurs og arrangementer fram til utgangen av mars avlyst. Også de av fylkeslagenes årsmøter som ikke er avholdt, er avlyst. BF-sekretariatets ansatte har hjemmekontor, og kan nås på telefon og e-post som normalt. Henting og sending av fysisk post skjer sporadisk.

Foreløpig TBU-rappport for inntektsoppgjørene 2020

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) la i dag frem en foreløpig rapport foran inntektsoppgjørene i 2020.

Ny forbundsleder er på plass

Fra 1. januar er Veronicha Angell Bergli på plass i Bibliotekarforbundets lokaler som forbundsleder. Veronicha vil fungere som forbundsleder fram til landsmøtet i november.

Årets lønnsoppgjør nærmer seg

I disse dager starter forberedelsene til årets lønnsoppgjør. BFs tariffutvalg i de ulike sektorene diskuterer hvilke krav BF bør komme med i årets oppgjør – som for øvrig er et hovedoppgjør, dvs. at ikke bare kan forhandles om lønn, men også om arbeidstid, pensjon, velferdspermisjoner, overtidsbetaling og annet.

Årsmøtesesongen er i gang

Perioden fra begynnelsen av februar til midten av mars er tida for årsmøter i BFs fylkeslag. Her finner du dato og sted for årsmøtet i ditt fylkeslag. OBS: I BF er det fortsatt de "gamle" fylkene som gjelder, i hvert fall fram til landsmøtet i november.