Nyheter Artikler

Statsansatte bibliotekarer drillet i presentasjonsteknikk

Tillitsvalgte fra statssektoren fikk øvd seg behørig på å fremføre gode argumenter under BFs presentasjonsteknikk-kurs i november.

Fylkeslagene i Akershus og Hordaland i diskusjon på samlingen

Meld deg på vårens kurs!

Vil du lære mer om lønn og tariff – og møte andre BF-tillitsvalgte og medlemmer? Meld deg på vårens kurs!

Tre BF-klubber blir til én i nye Viken

Fra og med nyttår tilhører alle BF-medlemmer i Viken fylkeskommune BF Viken.

Søk stipend til bibliotekmøtet i Haugesund 18.–20. mars 2020

Vil du få med deg Bibliotekmøtet 2020? Vi lyser ut fire stipender til medlemmer som ønsker å delta.

Hovedavtaleforhandlingene i KS er i gang: Ønsker klima inn i hovedavtalen

Unio kommune og KS forhandler om ny hovedavtale. – Vi mener at klima- og miljøtiltak skal være en viktigere del av partssamarbeidet, sier forhandlingsleder Steffen Handal.

Går inn for å legge ned Bokbåten Epos i Møre og Romsdal

BF er kritiske til at kulturutvalget i Møre og Romsdal denne uken gikk inn for å legge ned bokbåttilbudet i fylket.

Vil fjerne inntjeningskravet

Bibliotekarforbundets tillitsvalgte på Deichman ber Oslo-politikerne om å fjerne inntjeningskravet på Deichman Bjørvika.

Enige om å forlenge dagens hovedavtale

Partene ble i dag enige om å forlenge dagens hovedavtale i staten med ett år. Det betyr at forhandlingene om en ny hovedavtale vil gjenopptas neste høst.

Unio Stat vil forsterke hovedavtalen

5. november startet forhandlingene om en ny hovedavtale i staten. – At stadig flere opplever arbeidslivet som mer autoritært, er et argument for å forsterke dagens avtale, mener BFs hovedorganisasjon Unio.

Slik vil nasjonalbibliotekaren ta ansvar for kompetanseutvikling i bibliotekene

Kompetanse var et yndet tema under årets biblioteklederkonferanse. Tar Nasjonalbiblioteket ansvaret for kompetanseløftet alle ønsker seg?