Nyheter Artikler

Skolebibliotekene ved gjenåpning av skolene

I forbindelse med at skolene nå delvis har åpnet igjen, og det har kommet tydelige signaler om ytterligere åpning i ukene som kommer, har Bibliotekarforbundet fått en rekke henvendelser fra medlemmer om er usikre på rammene for drift av skolebibliotekene. Vi sammenstiller her den informasjonen vi så langt har klart å skaffe oss.

Svar fra Helsedirektoratet om gjenåpning av folkebibliotekene

Bibliotekarforbundet har jobbet med å finne ut av om folkebibliotekene kun kan gjenåpne etter nasjonale råd og retningslinjer, eller om kommunen eller regionale myndigheter kan avgjøre gjenåpning. Vi har også etterspurt nasjonale råd om smittevern for biblioteker. Her er svaret fra Helsedirektoratet.

Bærekraft tatt inn i hovedavtalen: Ønsker et taktskifte i arbeidslivet

For første gang er miljø og klima blitt en del av hovedavtalen i kommunesektoren. Hvordan kan Unio-familien følge opp?

Berekraft på ramme alvor

Hugsar nokon klimakrisa? I fjor og til og med februar gav «bærekraft» frå 11 til 13 000 treff per månad i Atekst, i mars 2020 berre 8000. Så heit var klimadebatten at «Bibliotekaren» valde å lage dette temanummeret om klimarelatert berekraft og om kva biblioteket kan gjere med saka. Nummeret var nok planlagt lenge før koronaen og kan i dag verke nærmast som ei avsporing. Men det er samanhengar her.

Ny bankavtale for alle BF-medlemmer

Flytt boliglånet ditt og spar penger!

Med den nye Unio-avtalen med Nordea Direct Bank har vi fremforhandlet en av landets laveste boliglånsrenter og flere andre fordeler til deg. Her kan det være flere tusen kroner å spare ved å bruke de nye medlemsfordelene dine. 

Hva med skolebibliotekene, Guri Melby?

BF er skuffet over de nasjonale rådene for skolebibliotektjenesten som beskrives i den fremlagte veilederen i smittevern for skolen. Forbundsleder ber om at det utarbeides tydelige retningslinjer for skolebibliotek før tjenesten starter opp, og at BF gis en mulighet til å uttale seg.

Gjenåpning av bibliotek

Mange medlemmer henvender seg til sekretariatet med spørsmål om hvordan de skal håndtere ulike arbeidsoppgaver i lys korona-situasjonen og når en gjenåpning av folkebibliotekene kan skje. Mange etterspør retningslinjer og informasjon.

Bibliotekarforbundet i koronakrisen

Koronakrisen medfører store utfordringer for de fleste av oss. Bibliotekarforbundet oppfordrer alle medlemmer til å holde seg oppdatert på helsemyndighetenes råd og anbefalinger – og følge dem! Siden bibliotekene nå er stengt, har de aller fleste av våre yrkesaktive medlemmer en arbeidssituasjon som er uvant og kanskje utfordrende. BF oppfordrer derfor både medlemmer, tillitsvalgte og arbeidsgivere til dialog og fleksibilitet.

Koronaviruset og rettigheter i arbeidslivet

Bibliotekarforbundet har den siste tida mottatt flere henvendelser i forbindelse med koronaviruset. Vi har her samlet en del informasjon knyttet til arbeidslivsspørsmål. Utover dette oppfordrer vi alle våre medlemmer og tillitsvalgte til å holde seg godt oppdatert på informasjon fra helsemyndighetene og til enhver tid følge de råd som blir gitt.

Viktig informasjon fra BF Forsikring/Tryg

Er du i utlandet og vil hjem nå? Reiseforsikringen kan dekke ekstra kostnader til ombooking eller bestilling av nye billetter. Du trenger ikke kontakte BF Forsikring eller Tryg før du bestiller. UD fraråder nå alle reiser ut av Norge frem til 14. april. Har du kjøpt en reise før 12. mars, kan reiseforsikringen din dekke kostnader med avbestilling.