Nyheter Artikler

En konfliktsky tillitsvalgt i Asker bibliotek

Hun tar tak i lønnsforhandlingene, hun engasjerer seg i problematiske arbeidsforhold og hun tar gjerne en diskusjon om organisasjonsmodellen for biblioteket i den fusjonerte kommunen er god. Men samtidig styrer hun unna konflikter. – Jeg gjør som regel som jeg blir bedt om, sier BFs tillitsvalgte i Asker, som ser verdien av å lære demokrati gjennom organisasjonsverv.

Tillitsvalgt med bred kontaktflate i Røyken

Elin Sandsether tar vare på BF-medlemmenes interesser i Røyken. Ikke minst når de skal inn i nye Asker kommune. Det innebærer møter og kontakter i mange retninger. Livet som tillitsvalgt er artigere enn hun trodde da hun tok på seg vervet for seks år siden.

Bredde i utvalget av e-lydbøker?

Hva er forskjellen på utlånsmodellen for e-bøker og den nye utlånsmodellen for e-lydbøker? – Hovedargumentet for avtalen om e-bøker var nettopp å øke bredden i utvalget, dette argumentet finner en ikke i forslaget til løsning for e-lydbøkene, skriver Ørjan Persen, som har sett nærmere på modellen Nasjonalbiblioteket nettopp har presentert.

Ja til mobile bibliotek!

I Bibliotekaren 1/2019 blir eg utfordra av Sigrid Furnes som er leiar i Mobilis til å sei noko om mobile bibliotektenester. Bakgrunnen er eit intervju eg gav i bladet om endringane i bibliotekstruktur.

Tariff 2019: Enighet i Virke-HUK

Unio-organisasjonene kom i går i havn med mellomoppgjøret 2019 for overenskomstene på Virke HUK-området. – Det ble et bra oppgjør for Bibliotekarforbundets medlemmer i Virke, sier BFs forhandler Bente Ørberg.

– Å bli støtt er en del av ytringsfrihetens vesen

– I dag er ytringsfriheten i realiteten beskåret ved at vi har en mindre krass religionskritikk. Det å håne religion er egentlig noe vi har verdsatt i Norge. Det står ikke så sterkt i dag rent faktisk, fordi man unnlater å gjøre som Arnulf Øverland. Han hånet, og folk ble støtt, sier advokat Cato Schiøtz og peker på at om muslimer blir støtt, så er dette en del av ytringsfrihetens vesen.

4 ting du bør vite før du drar på ferie

Sommeren er høysesong for reiseskader. Forsikringsselskapet Tryg får inn ca. 40 prosent flere saker i sommermånedene. Selskapet opplever at mange ikke har satt seg godt nok inn i hva de kan få dekket og hvilken hjelp de kan få med reiseforsikring. Her forteller Roar Hagen i BF Forsikring om 4 ting du bør vite før du legger ut på tur.

Etiske diskusjoner om virkelighetslitteraturen

Det er utenfor faktasjekkingens domene. Litteraturen som beskriver virkelige personer og hendelser i forfatterens liv, som gir seg ut for å være sann, men hvor forfatteren kan ha gjort endringer slik at en ikke kan være sikker. Virkelighetslitteraturen brer om seg, og skaper ofte etiske diskusjoner.

Tre på forhandlingskurs

I mars deltok 12 tillitsvalgte og medlemmer på BFs kurs i lokale forhandlinger på Lillestrøm. De fikk grunnleggende innføring i forhandlingssystemet og lønnssystemet i offentlig sektor, med fokus på lokale forhandlinger, kravskriving og argumentasjon. Vi snakket med tre deltakere etter kurset, om læringsutbyttet og BF-tillitsvalgtes rolle der de jobber.

Elsevier-avtalen: Spillet bak kulissene

Norske Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning – sto for en verdensnyhet i slutten av april da de hadde oppnådd avtale med Elsevier, kjent som det «vanskeligste» av de store tidsskriftforlagene. Ifølge flere kommentatorer vil avtalen bli en døråpner for Plan S og Open Access internasjonalt.