Nyheter Artikler

Statsbudsjett «på stedet hvil» for bibliotek-Norge

Prosjektmidlene henger igjen på gammelt nivå og kompetanseløftet uteblir, til tross for at regjeringen flagger ambisjoner på vegne av biblioteksektoren.

Er du tillitsvalgt og på jakt etter svar om mediearbeid eller kommunesammenslåing?

Vi har publisert nye Ofte stilte spørsmål-spalter om disse to temaene.

Inviterer til tillitsvalgtkonferanse på Hamar – meld deg på innen 28. oktober!

Hva er egentlig «relevant høyere utdanning» i bibliotek-Norge i 2019? Bli med på diskusjonen om fremtidas profesjonsidentitet under BFs tillitsvalgtkonferanse på Hamar 14.-15. november!

– Spiller en betydelig rolle for befolkningens læring

«Bibliotekene spiller en betydelig rolle for befolkningens læring, fra barnehagealder til sen alderdom,» skriver Bibliotekarforbundet i sitt høringssvar til regjeringens utredning om livslang læring.

Ny praksispolitikk utfordrer bibliotekarutdanningene

Unios nye praksispolitikk tar til orde for forpliktende avtaler mellom utdanning og praksis. Plukker bibliotekarutdanningene opp hansken?

Lanserer mentorordning for bibliotekledere

I høst lanserer vi vår nye mentorordning. Meld din interesse innen 15. oktober!

– Endelig en strategi for hele feltet

- Det er svært gledelig at den nye bibliotekstrategien ser hele sektoren vår under ett. Men vi savner en strategi for kompetanseutvikling for bibliotekarer, sier forbundsleder Jannicke Røgler.

Erling Bergan slutter som redaktør

1. september slutter Erling Bergan som redaktør i BF. - I en generasjon har Bergan vært en svært markant og tydelig stemme i bibliotekfeltet, sier forbundsleder Jannicke Røgler.

Utfordret politikerne om nye Deichman

Blir det økt bemanning og bedre åpningstider på nye Deichman? BFs tillitsvalgte på Deichman stilte Oslopartiene til veggs.

Her er programmet til Bibliotekarforbundets lederkonferanse

Er du leder og BF-medlem? Se programmet til Bibliotekarforbundets lederkonferanse og meld deg på innen 3. september!