Nyheter Artikler

Dansk BF vurderer nytt navn

- Jeg tror at vi kan flytte identiteten, samholdet og nettverket inn under et annet navn. Jeg tror vi er nødt til det, så vi får et navn som mange flere kan identifisere seg med, sier stedfortredende formand for det danske Bibliotekarforbundet Jette Fugl.

Flere har bibliotekstudiene som førstevalg i år

357 søkere som hadde ett av bibliotekstudiene i Norge som sitt førstevalg i år, mot 342 i fjor. Det er studiene i Oslo som trekker oppover. Agder holder sitt nivå, mens Tromsø går noe tilbake.

Bibliotekstudiet i Oslo i endring: Flere moduler med færre studiepoeng

Instituttet (ABI) hvor bibliotekarutdanninga på OsloMet hører hjemme, har nå en gjennomgang av hele bachelorstudiet. Torsdag 2. mai arrangerte de instituttrådsseminar der en rekke aktører ga innspill. BF-leder Jannicke Røgler er begeistret over de foreslåtte endringene.

Tariff 2019: Enighet i Oslo kommune

– Jeg er fornøyd med at vi har unngått brudd. Vi har fått en løsning som sikrer medlemmene økt kjøpekraft, med ei ramme som er noe over frontfagets ramme, sier Hege Bergravf Johnsen. Hun har vært BFs representant i Unios forhandlingsdelegasjon for oppgjøret i Oslo kommune, der det ble oppnådd enighet natt til 1. mai.

Tariff 2019: Brudd i kommunesektoren

Unio kommune fant ikke en forhandlingsløsning med KS i årets mellomoppgjør. Grunnen til bruddet er at den største gruppen med høyere utdanning, lærerne, får langt mindre enn andre grupper. Oppgjøret går nå til mekling.

Tariff 2019: Brudd i statsoppgjøret

Det var ikke mulig å komme til en forhandlingsløsning i lønnsoppgjøret i staten, som nå går til mekling.

Tariff 2019: Hva skjer i natt?

Tariffoppgjøret har pågått i mange uker allerede. Krav og tilbud har blitt utvekslet mellom partene. I dag, eller mest trolig i natt, skal partene i de tre store offentlige tariffområdene prøve å forhandle seg fram til enighet.

Tariff 2019: Unio prioriterer helse og utdanning i Oslo

Lønnsforhandlingene i Oslo kommune startet torsdag 25. april. Unio vil prioritere grupper innen helse og utdanning med krav om høyskole- og universitetsutdannelse.

Tariff 2019: Oppstart i statsoppgjøret

Tirsdag 23. april kl 12 gikk startskuddet for lønnsforhandlingene i staten. Guro Lind leder forhandlingene på vegne av Unio stat. Hun krever reallønnsøkning for statsansatte.

Tariff 2019: Vi trenger oppdatert info om deg!

Årets tariffoppgjør er i gang. Alle håper på løsning gjennom forhandling/megling. Men det kan bli streik. Og da er det avgjørende at BF har oppdatert info om deg: Lønn, telefonnummer og hvor du jobber. Du fikser det enkelt i BFs medlemsportal.