Nyheter Artikler

Ny kommune eller region? Oppdater medlemsinformasjonen din!

Fra nyttår jobber omtrent 400 av Bibliotekarforbundets medlemmer i en kommune eller fylkeskommune som er slått sammen med en annen. Husk å oppdatere din medlemsinformasjon!

Forbundsleders julehilsen: Takk for den store innsatsen dere gjør!

BF-leder Jannicke Røgler takker for seg og ønsker alle medlemmer og samarbeidspartnere en god jul.

BF presenterer «Tre veier inn i framtida» under Bibliotekmøte 2020

Bibliotekarforbundet utfordrer bibliotekarer til å snakke om framtidens arbeidsoppgaver under bibliotekmøtet i mars.

Statsbudsjett: BF spiller inn flere viktige saker for biblioteksektoren

Økning av fagforeningsfradraget, kompetanseløft for bibliotekarer og videreføring av Helsebiblioteket er blant sakene BF ber regjeringen prioritere i statsbudsjettet for 2021.

Forslag til ny opplæringslov: – Bør stille enda større krav om bibliotek

Opplæringslovutvalget vier mer plass til bibliotek. Men dessverre inneholder ikke utredningen en forskrift som kan sikre norske skoleelever et jevnbyrdig skolebibliotektilbud.

BF støtter Politiets Fellesforbund-markering

Politiets Fellesforbund er bekymret for politiutdannelsen i Norge. 16. desember holder organisasjonen en politisk markering. BF oppfordrer våre medlemmer til å støtte opp.

Hvordan vil fagfornyelsen påvirke skolebibliotekarenes hverdag?

BF har spurt tre skolebibliotekarer om de nye læreplanene.

Ny hovedavtale: Klima og miljø får en viktigere plass

Unio kommune og KS er enige om en ny hovedavtale. Klima og miljø har fått en viktigere plass i partssamarbeidet og pensjonsrettigheter ved streik er sikret.

Foreslår grep for å styrke leseferdighetene

Stadig flere norske skoleelever sliter med å lese, ifølge PISA-undersøkelsen. Svaret vårt bør være å skape mer leselyst og leseglede, mener forbundsleder Jannicke Røgler.

Statsansatte bibliotekarer drillet i presentasjonsteknikk

Tillitsvalgte fra statssektoren fikk øvd seg behørig på å fremføre gode argumenter under BFs presentasjonsteknikk-kurs i november.