Virke Artikler

Unios inntektspolitiske uttalelse 2019

Situasjonen i norsk økonomi tilsier at lønnsveksten må økes, sier Unio i sin inntektspolitiske uttalelse for 2019. De viser til at norsk økonomi er inne i en moderat konjunkturoppgang og at denne oppgangen er bred: Privat forbruk, petroleumsinvesteringer, bedriftsinvesteringer og boligbygging vil vokse mer i 2019 enn i 2018.

Tariff 2018: Enighet i Virke-HUK

Det ble i dag oppnådd enighet i hovedoppgjøret mellom Unio-forbundene og Virke i HUK-området (helse, utdanning og kultur). Hele 59 overenskomster mellom Unio-forbundene og Virke ble revidert. Blant disse er overenskomster som BF-medlemmer er del av.

Tariff 2018: Startskudd i Virke-HUK-forhandlingene

De såkalte HUK-forhandlingene mellom Unio og Virke startet onsdag formiddag. Bibliotekarforbundet er representert med vår nye rådgiver Bente Ørberg.

Tariff 2018: Enighet med Virke om hovedavtale for 2018-2021

Hovedavtalen for våre medlemmer i tariffområdet Virke er forhandlet fram for en ny treårsperiode.

Tallgrunnlaget klart før årets tariffoppgjør: Unio-lederen vil se 3-tallet

For at partene skal ha felles tallgrunnlag før tariffoppgjørene, lager Det tekniske beregningsutvalget (TBU) rapporter både før og etter oppgjørene hvert år. Årets rapport gir Unio-leder Ragnhild Lied grunnlag for å kreve en ramme over 3 prosent.

Tariff 2017: Virke-forhandlingene i havn

Forhandlingene med Virke i HUK-området kom i havn 13. juni etter cirka tre timer med forhandlinger. Unios forhandlingsleder, Kari Tangen, er fornøyd med resultatet.

Tariff 2017: Oppstart i Virke-forhandlingene

Klokken 10.30 i dag startet forhandlingene i Virke, HUK-området der sektorene helse, utdanning og kultur inngår. - Før vi går i gang, ønsker vi å understreke at vi setter pris på at vi går inn i forhandlingene med et ryddig protokollutkast fra Virke sin side. Dette opplever vi som positivt, sa Unios forhandlingsleder, Kari Tangen, i sin innledning.

Tariff 2016: Virke-oppgjøret i havn for BFs medlemmer

YS og Virke ble fredag 9. september enige om en avtaleløsning i hovedforhandlingene i området helse, utdanning og kultur (HUK).

Råd og hjelp om lokale forhandlinger

De lokale forhandlingene står for døren. Du lurer kanskje på hvordan du fremmer krav? Eller hvordan forhandlingene foregår? Eller om du har rett til å stille krav? Eller hva du kan kreve?

Tariff 2016: To sentrale oppgjør gjenstår

De største hovedoppgjørene er unnagjort for BF. Men fremdeles gjenstår Virke/Huk og KS Bedrift. Og så kommer de lokale forhandlingene utover høsten.