Staten Artikler

Tariff 2014: YS Stat krever ramme på 3,8 prosent

I likhet med YS kommune leverte også YS Stat sine økonomiske krav i lønnsoppgjøret på tirsdag 29. april. - Vi har et etterslep på 0,5 prosent som må kompenseres, sier leder i YS Stat, Pål N. Arnesen.

Tariff 2014: – Brudd hvis Staten krever nytt lønnssystem

På mandag 7. april overleverte YS Stat sine krav i lønnsoppgjøret. - Vi vil sloss for å beholde dagens lønnssystem, som er både helhetlig og fleksibelt. Regjeringen har signalisert at den har forståelse for Akademikernes syn om nytt system, basert på lokal lønnsdannelse. Det kommer YS Stat ikke til å finne oss i, sier Pål N. Arnesen, leder for YS Stat.

Tariff 2014: Etter frontfaget kommer offentlig sektor

Ved midnatt natt til 2. april gikk meklingsfristen ut for å finne en løsning på årets frontfagoppgjør. Men meglinga fortsatte utover natten og morgenen. Dersom riksmekler Nils Dalseide ikke finner en løsning både Fellesforbundet og Norsk Industri kan anbefale, har Fellesforbundet varslet at vel 9 300 medlemmer blir tatt ut i streik. Men de andre tariffområdene følger like etter, og allerede 3. april overleveres de første kravene i kommuneoppgjøret.

Tariff 2014: Enighet i frontfaget 19 timer på overtid

Etter 19 timers mekling på overtid ble partene i frontfagoppgjøret onsdag 2. april enige om ny tariffavtale. Parats forhandlingsleder Kjell Morten Aune sier partene har kommet frem til en løsning, der arbeidstakersiden har fått gjennomslag for flere sentrale krav.

Tariff 2014: Hva skjer i oppgjøret nå?

Vårens tariffoppgjør har som vanlig begynt med "frontfaget", det vil si de ansatte i konkurranseutsatt industri. Partene i arbeidslivet har en felles forståelse for at de setter et nivå for oppgjøret som helhet. Nå er det brudd i frontfaget, og megling pågår. Offentlig sektor kommer i gang i begynnelsen av april.