Staten Artikler

Tariff 2018: Hva betyr statsoppgjøret for deg?

Hva innebærer dette oppgjøret for deg som statsansatt? Vi går gjennom resultatet punkt for punkt. Og vi gir eksempler på hva tre bibliotekarer i staten får i lønnsøkning.

Tariff 2018: Enighet i statsoppgjøret

- Vi har fått gjennomslag for viktige krav og et resultat som sikrer økt kjøpekraft for våre medlemmer, sier forhandlingsleder i Unio stat, Petter Aaslestad torsdag 24. mai ved 17-tida. Det ble en krevende mekling som trengte å gå 16 timer over fristen før partene kunne signere avtalen og møte pressen.

Meklingen pågår – statsansatte skal møte på jobb som vanlig

Torsdag 24. mai kl 7.00 mekles det fremdeles i tariffoppgjøret for de statsansatte. Til dere som er tatt ut i en eventuell streik: Møt opp på jobb som normalt inntil ny beskjed blir gitt.

Tariff 2018: I natt er det meklingsfrist i staten

I kveld onsdag 23. mai kl 24.00 er meklingsfristen for tariffoppgjøret for de ansatte i staten. Det kan mekles på overtid etter dette, men på et tidspunkt må det bli ett av to: Enighet eller streik. Her er litt informasjon til våre medlemmer om denne situasjonen.

– En Unio-streik i staten vil ramme hele landet

Dersom meklingen i staten ikke fører fram innen fristen 23. mai kl. 24.00, vil Unio ta ut vel 1100 statsansatte i streik fra torsdag morgen. Dette gjelder blant annet ansatte på universitet- og høgskoler, ulike yrkesgrupper i politiet, skatterevisorer og NAV-ansatte.