Spekter Artikler

Tariff 2016: YS krever at kjøpekraften opprettholdes

- YS mener det er rom for å opprettholde kjøpekraften, sier YS-leder Jorunn Berland. I går vedtok YS sine krav til årets hovedoppgjør.

Tariffnyheter

Sentrale forhandlinger om lønn og tariff foregår i løpet av vårsemesteret. Vi følger forhandlingene tett i hovedoppgjøret 2016.

Økonomiske utsikter for årets inntektsoppgjør

Reallønnsveksten fortsetter å synke viser tallene i årets foreløpige TBU-rapport, og 2015 hadde den laveste lønnsveksten siden krigen. Samtidig viser tallene at lønnsoppgjøret i 2015 ga reallønnsvekst.

Tjenestepensjon på forhandlingsbordet

Arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor møtte arbeidsminister Anniken Hauglie torsdag 18. februar, for å diskutere hvordan videre prosess rundt en ny offentlig tjenestepensjonsordning kan legges opp.

Oppdater lønnsinformasjonen før oppgjøret

- Nå forbereder vi oss på vårens hovedtariffoppgjør, og vi trenger din hjelp for å sjekke at lønnsopplysningene er riktige, sier forhandlingsleder Monica Deildok.

Tariff 2015: Enighet i mellomoppgjøret 2015 i Spekter Helse

Spekter og YS Spekter Helse ble mandag 11. mai enige om lønnsreguleringene for helseforetakene og Lovisenberg Diakonale sykehus. Det er avtalt et generelt tillegg til alle og heving av minstelønnssatsene i A2-overenskomsten. - Oppgjøret har en moderat økonomisk ramme og er på nivå med det som er avtalt i norsk arbeidsliv for øvrig, sier forhandlingsleder for YS Spekter Helse Lizzie Ruud Thorkildsen.

Tariff 2014: Enighet for Spekter-helseforetakene

Partene ble 27. mai om kvelden enige om ny A2-overenskomst for ansatte i sykehusene. Alle har fått 10 000 kroner eller mer i generelt tillegg. Minstelønnssatsene er økt, og det er avtalt lokale forhandlinger med frist 25. juni.

Tariff 2014: Enighet i innledende forhandlinger mellom YS og Spekter

Det er enighet mellom YS Spekter og Spekter i de innledende forhandlingene. – Vi har fulgt opp resultatet fra frontfaget i industrien, sier leder i YS-Spekter Ingerid Bjercke.

Tariff 2014: Etterslepet må tas inn, krever YS Spekter

Mandag 7. april overleverte YS Spekter sine krav i årets hovedoppgjør. Ett av kravene er at etterslepet i forhold til industrien må hentes inn.

Tariff 2014: Enighet i frontfaget 19 timer på overtid

Etter 19 timers mekling på overtid ble partene i frontfagoppgjøret onsdag 2. april enige om ny tariffavtale. Parats forhandlingsleder Kjell Morten Aune sier partene har kommet frem til en løsning, der arbeidstakersiden har fått gjennomslag for flere sentrale krav.