Oslo Kommune Artikler

Tariff 2014: Meklingsinnspurten er i gang

Meklingsfristen i både staten, kommunesektoren og Oslo kommune gikk ut midnatt natt til 26. mai.

Tariff 2014: Brudd i Oslo kommune

YS Kommune Oslo brøt forhandlingene med Oslo kommune onsdag 30. april. - Kommunen viste ingen forhandlingsvilje, sier BF-rådgiver Kari Lifjell.

Tariff 2014: Oppstart i lønnsoppgjøret i Oslo kommune

- Kommunesektoren har en mindrelønnsutvikling sammenliknet med privat sektor. Det er viktig at Oslo kommune ikke blir hengende etter privat sektor, sa Martin Moen, leder for YS-K Oslo da han overleverte krav til Oslo kommune i årets lønnsoppgjør.

Tariff 2014: Enighet i frontfaget 19 timer på overtid

Etter 19 timers mekling på overtid ble partene i frontfagoppgjøret onsdag 2. april enige om ny tariffavtale. Parats forhandlingsleder Kjell Morten Aune sier partene har kommet frem til en løsning, der arbeidstakersiden har fått gjennomslag for flere sentrale krav.

Tariff 2014: Hva skjer i oppgjøret nå?

Vårens tariffoppgjør har som vanlig begynt med "frontfaget", det vil si de ansatte i konkurranseutsatt industri. Partene i arbeidslivet har en felles forståelse for at de setter et nivå for oppgjøret som helhet. Nå er det brudd i frontfaget, og megling pågår. Offentlig sektor kommer i gang i begynnelsen av april.

Byrådet i Oslo foreslår utviklingsmidler til bibliotek

Byrådet i Oslo vil tilføre bibliotekene 5 millioner årlig frem til 2017. Bevilgningene er imidlertid øremerket arbeidet med det nye hovedbiblioteket.