Oslo Kommune Artikler

Enighet i justeringsforhandlingene i Oslo kommune

Natt til onsdag 7. september kom partene til enighet i justeringsforhandlingene i Oslo kommune. Det ble innenfor en ramme på 0,35 % av lønnsmassen forhandlet om endringer i lønnsrammer og plassering av enkeltstillinger.

Råd og hjelp om lokale forhandlinger

De lokale forhandlingene står for døren. Du lurer kanskje på hvordan du fremmer krav? Eller hvordan forhandlingene foregår? Eller om du har rett til å stille krav? Eller hva du kan kreve?

Tariff 2016: Enighet i Oslo kommune

Et par timer inn i natten til 1. mai hadde partene i tariffoppgjøret for Oslo kommune forhandlet seg fram til enighet. Ramma er på 2,4 %.

Tariff 2016: Forhandlingsinnspurt i offentlig sektor

Hovedoppgjøret i offentlig sektor er inne i en avgjørende fase. Natta til 1. mai er fristen for å komme til enighet i stat og kommune.

Tariff 2016: – Festen kan være over

– De siste 15 årene har norske arbeidstakere hatt en årslønnsvekst uten like. Vi har alle fått 50 prosent mer å rutte med. Ingen andre land har hatt tilsvarende vekst, men nå kan festen være over, tror sjeføkonom Helle Stensbak i YS.

Tariff 2016: Også YS-K Oslo krever å opprettholde kjøpekraften

Kjøpekraften må opprettholdes. Det er viktigst for oss i årets oppgjør, sier Elisabeth Rasmussen, leder for YS Kommune Oslo (YS-K Oslo). Lønnsoppgjøret i Oslo kommune startet torsdag 14. april.

Tariff 2016: Enighet i frontfaget

Etter å ha meklet tolv timer på overtid, ble partene i konkurranseutsatt industri enige om ny tariffavtale søndag formiddag. Ramma for oppgjøret, inkludert overhenget fra tidligere oppgjør og lokale tillegg som kommer seinere i år, er anslått til å bli 2,4 prosent.

Tariff 2016: Årets tariffoppgjør i gang

Forhandlingene for BFs medlemmer har ennå ikke startet. Men det er nå mange av premissene legges.

Tariff 2016: Frontfag mot brudd

Årets lønnsforhandlinger har som vanlig startet med "frontfaget", det vil si konkurranseutsatt industri. Nå går det mot brudd og megling.

Tariff 2016: YS krever at kjøpekraften opprettholdes

- YS mener det er rom for å opprettholde kjøpekraften, sier YS-leder Jorunn Berland. I går vedtok YS sine krav til årets hovedoppgjør.