Oslo Kommune Artikler

Lønnsoppgjøret Oslo: Enighet i justeringsforhandlingene

Unio kom sent tirsdag kveld til enighet med Oslo kommune om særskilte lønnsmessige tiltak – såkalte justeringer. Fortsatt gjenstår lokale forhandlinger før lønnsoppgjøret er endelig ferdig.

Tariff 2018: Løsning i oppgjøret for Oslo kommune

Natt til tirsdag 1. mai kom Unio til enighet med Oslo kommune i årets lønnsoppgjør. Løsningen innebærer at alle får et generelt tillegg, samt at det avsettes midler til justeringer. Det avsettes også en pott til lokale forhandlinger.

Tariff 2018: Unio har levert økonomiske krav i Oslo-oppgjøret

I dag leverte Unio Oslo kommune det tredje kravet i årets lønnsoppgjør. Det inneholder økonomi. Unio krever en økonomisk ramme som minst er på nivå med den samlede økonomiske rammen for industrien.

Tariff 2018: – Forventer en klar reallønnsvekst Oslo-oppgjøret

I dag startet lønnsoppgjøret for ansatte i Oslo kommune. Unio krever en tydelig innretning som gir en klar reallønnsvekst og et høyere lønnsnivå for universitets- og høyskoleutdannede.

Tallgrunnlaget klart før årets tariffoppgjør: Unio-lederen vil se 3-tallet

For at partene skal ha felles tallgrunnlag før tariffoppgjørene, lager Det tekniske beregningsutvalget (TBU) rapporter både før og etter oppgjørene hvert år. Årets rapport gir Unio-leder Ragnhild Lied grunnlag for å kreve en ramme over 3 prosent.

Tariff 2018: BF har levert sine krav

Det nærmer seg forhandlinger i årets tarifforhandlinger. Dette er det første hovedoppgjøret der Bibliotekarforbundet deltar som medlem av Unio. Og nå har forbundsstyret i BF vedtatt og oversendt krav på fire tariffområder til Unio.

Tariff 2017: Enighet i Oslo-oppgjøret

Årets lønnsoppgjør for BFs medlemmer i Oslo kommune er ferdig da de sentrale partene kom til enighet fredag ettermiddag.

Tariff 2017: Oslo-oppgjøret i gang

Tirsdag 25. april klokken 14:00 la partene i tariffoppgjøret for de ansatte i Oslo kommune fram sine første krav og tilbud. - Høyt prosentvis tillegg, sier Unio. - Økt kjøpekraft, sier YS.

Enighet i justeringsforhandlingene i Oslo kommune

Natt til onsdag 7. september kom partene til enighet i justeringsforhandlingene i Oslo kommune. Det ble innenfor en ramme på 0,35 % av lønnsmassen forhandlet om endringer i lønnsrammer og plassering av enkeltstillinger.

Råd og hjelp om lokale forhandlinger

De lokale forhandlingene står for døren. Du lurer kanskje på hvordan du fremmer krav? Eller hvordan forhandlingene foregår? Eller om du har rett til å stille krav? Eller hva du kan kreve?