Kommune Artikler

Tariff 2016: Brudd i oppgjøret for KS Bedrift

Etter to dager med forhandlinger konstaterte partene torsdag kveld 2. juni at man ikke klarte å bli enige om ny hovedtariffavtale. Oppgjøret går nå til mekling.

Tariff 2016: Kommuneoppgjøret kom i mål

Partene i tariffoppgjøret i kommunesektoren forhandlet seg fram til en løsning natt til lørdag 30.april. - Høgskoleutdannede har grunn til å være fornøyd, sier BFs forhandlingsleder Monica Deildok. Nå skal lønnsforskjellen mellom lærere og andre høgskoleutdannede bort.

Tariff 2016: Forhandlingsinnspurt i offentlig sektor

Hovedoppgjøret i offentlig sektor er inne i en avgjørende fase. Natta til 1. mai er fristen for å komme til enighet i stat og kommune.

Tariff 2016: – Festen kan være over

– De siste 15 årene har norske arbeidstakere hatt en årslønnsvekst uten like. Vi har alle fått 50 prosent mer å rutte med. Ingen andre land har hatt tilsvarende vekst, men nå kan festen være over, tror sjeføkonom Helle Stensbak i YS.

Tariff 2016: Krav om 10 400 kroner i kommunesektoren

Tirsdag 19. april leverte YS Kommune nye krav til KS i årets hovedoppgjør. YS Kommune (YS-K) krever et generelt tillegg på 10 400 kroner til alle. - Vi fremmer krav som vil sikre et resultat på linje med frontfaget, sier Erik Kollerud, leder i YS-K.

Tariff 2016: Enighet i frontfaget

Etter å ha meklet tolv timer på overtid, ble partene i konkurranseutsatt industri enige om ny tariffavtale søndag formiddag. Ramma for oppgjøret, inkludert overhenget fra tidligere oppgjør og lokale tillegg som kommer seinere i år, er anslått til å bli 2,4 prosent.

Tariff 2016: Årets tariffoppgjør i gang

Forhandlingene for BFs medlemmer har ennå ikke startet. Men det er nå mange av premissene legges.

Tariff 2016: Frontfag mot brudd

Årets lønnsforhandlinger har som vanlig startet med "frontfaget", det vil si konkurranseutsatt industri. Nå går det mot brudd og megling.

Tariff 2016: YS krever at kjøpekraften opprettholdes

- YS mener det er rom for å opprettholde kjøpekraften, sier YS-leder Jorunn Berland. I går vedtok YS sine krav til årets hovedoppgjør.

Tariffnyheter

Sentrale forhandlinger om lønn og tariff foregår i løpet av vårsemesteret. Vi følger forhandlingene tett i hovedoppgjøret 2016.