Kommune Artikler

Tariff 2017: Enighet i KS-bedrift

4. mai ble det enighet i oppgjøret for KS-bedrift - konkurranseutsatte bedrifter. Oppgjøret fikk en ramme i tråd med frontfaget. Minstelønna økes og det blir gitt et generelt tillegg til alle medlemmer som er på denne tariffavtalen.

Tariff 2017: Enighet i kommuneoppgjøret

Partene i mellomoppgjøret for KS-sektoren kom til enighet på rekordtid. Det dreide seg i hovedsak om å flytte virkningsdatoen en måned tidligere.

Tariff 2017: Unio kommune krever reallønnsvekst

I dag startet forhandlingene mellom KS og partene i kommunesektoren. – Vi krever reallønnsvekst, sier forhandlingsleder for Unio kommune, Steffen Handal.

KS Bedrift-meklingen i havn

3. november kom partene til enighet etter meklingen om Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter.

Mekling mellom YS Kommune og KS Bedrift

Mekling mellom YS-Kommune og KS Bedrift i Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter 2. og 3. november.

Råd og hjelp om lokale forhandlinger

De lokale forhandlingene står for døren. Du lurer kanskje på hvordan du fremmer krav? Eller hvordan forhandlingene foregår? Eller om du har rett til å stille krav? Eller hva du kan kreve?

Tariff 2016: To sentrale oppgjør gjenstår

De største hovedoppgjørene er unnagjort for BF. Men fremdeles gjenstår Virke/Huk og KS Bedrift. Og så kommer de lokale forhandlingene utover høsten.

Tariff 2016: Hvilke endringer fikk kommunalt ansatte?

KS-oppgjøret består av flere elementer over to år. Her følger en gjennomgang av noen av de viktigste endringene for bibliotekarene i sektoren.

Tariff 2016: Brudd i oppgjøret for KS Bedrift

Etter to dager med forhandlinger konstaterte partene torsdag kveld 2. juni at man ikke klarte å bli enige om ny hovedtariffavtale. Oppgjøret går nå til mekling.

Tariff 2016: Kommuneoppgjøret kom i mål

Partene i tariffoppgjøret i kommunesektoren forhandlet seg fram til en løsning natt til lørdag 30.april. - Høgskoleutdannede har grunn til å være fornøyd, sier BFs forhandlingsleder Monica Deildok. Nå skal lønnsforskjellen mellom lærere og andre høgskoleutdannede bort.