Ledere Artikler

Fokus på biblioteksjefenes ansvarsområde

Fire foreninger på bibliotekområdet har gått sammen om en plakat med anbefalinger for "biblioteksjefenes ansvarsområde". De opplever et stigende antall saker som handler om endringer av biblioteksjefers ansvarsområde og handlingsrom.

Bibliotekledelse og stillingsutlysninger

Burde det være et tettere samsvar mellom Bibliotekarforbundets forståelse av folkebibliotekloven og tendensen i ansettelsespolitikken i folkebibliotekene? Beate Bjørklund har funnet forskjeller, og stiller spørsmål ved hvor stor andel av lederstillinger i folkebiblioteksektoren som bør ha personal- og økonomiansvar.

BFs lederkonferanse 2019

BF arrangerer samling for ledere

25. og 26. september arrangerer BF ledersamling med endring som overordnet tema. Her kan biblioteksjefer og ledere med personalansvar få faglig påfyll, ny kunnskap og utveksle erfaringer.

Inviterer til ledersamling i desember

Bibliotekarforbundet arrangerer i år en egen ledersamling i desember. - Vi har mange ledere blant medlemmene våre, og vi ønsker å utvikle våre tjenester overfor disse, sier forhandlingsleder Monica Deildok.

Ta utdanning i bibliotekledelse!

I begynnelsen av juni presenterte de første masterkandidatene i faget bibliotek, styring og ledelse sine oppgaver. Går du med mastertanker? Det er fremdeles ledige plasser til studiestart i september.

Kompetansekrav til biblioteksjefer på høring

Kulturdepartementet har sendt forslag til nye forskrifter til biblioteklova på høring. Det dreier seg om kvalifikasjonskrav for personale i folkebibliotek. Forskriftene definerer blant annet biblioteklovens krav om "fagutdannet biblioteksjef", og den vil regulere dispensasjonsadgangen fra dette kravet. Vi bringer her en kort veiledning gjennom høringsforslaget.

Selvstyrt sekstimersdag i Dieselverkstadens bibliotek

- Vi forsøker å jobbe seks timers arbeidsdag her. Ingen behøver å sitte her åtte timer bare fordi man skal jobbe åtte timer.

Bibliotek som kooperativ

I utkanten av Stockholm ligger Nacka. En borgerlig styrt kommune der mye er konkurranseutsatt og lagt ut på entreprise. Etter hvert også en bibliotekavdeling. Men det var på personalets eget initiativ.