Skolebibliotek Artikler

Krever satsing på skolebibliotek

- Det er avgjørende å gi alle barn et godt skolebibliotektilbud, sa Forfatterforeningens leder Heidi Marie Kriznik til Stortingets familie- og kulturkomité. Hun håpet skolebibliotekene ville bli vektlagt mer i den kommende barne- og ungdomskulturmeldingen enn de har blitt i kulturmeldingen.

Vil skjerpe lovgivning for skolebibliotek

- Dagens lov begrunner ikke i tilstrekkelig grad skolebibliotekaren som del av den pedagogiske virksomheten. Uten en slik begrunnelse i loven og uten at det sies noe om kvaliteten på tjenesten, vil tilbudet til den enkelte elev og lærer være mer eller mindre vilkårlig og opp til den enkelte skoleledelse å bestemme, skriver BF-leder Jannicke Røgler i sitt innspill til Opplæringslovutvalget.

Øystein A. Dahl er fylkeslagsleder i Finnmark.

Skolebibliotekene i Finnmark er reddet!

Skolebibliotekarene i Finnmark har vært alvorlig truet i høst. Nå har det brede politiske arbeidet som er gjort fra BFs tillitsvalgte og en rekke andre aktører gitt resultater. Fylkesordfører Ragnhild Vassvik møtte elevdemonstrasjonen i Vadsø før fylkestinget åpnet i dag. NRK Finnmark skriver: «Hun kunne fortelle at Arbeiderpartiet vil beholde skolebibliotekartjenesten som den er i dag.» Og senere i dag kom det en pressemelding som bekreftet dette.

Øystein A. Dahl er fylkeslagsleder i Finnmark.

Steile fronter i Finnmark

- Grovt brudd på tillitsforholdet mellom partene! Det skriver BFs hovedtillitsvalgt i Finnmark fylkeskommune Øystein A. Dahl etter møtet i fylkesutvalget 20. november. Der hadde prosjektleder orientert om prosessen med “Ny modell for skolebibliotek”: - Tillitsvalgte trakk seg litt ut, påstod han overfor politikerne. Sannheten var at de tvert imot hadde deltatt i arbeidsgruppen og levert dissens og risikovurdering, to dokumenter som politikerne ikke ble gjort kjent med.

Kamp om skolebibliotekene i Bærum

Rådmannen i Bærum kommune foreslår i «Handlingsprogram 2019–2022» drastiske stillingskutt ved skolebibliotekene. Nettbrett kan erstatte personale. Dette har fått mange til å reagere sterkt.

– Nei til rasering av skolebibliotekene i Finnmark

– Det er en risiko for at det går ut over viktige tilbud, sier de tillitsvalgte om Finnmark fylkeskommunes planer om kutt på mange millioner i skolebibliotekene. Nå har de sendt et åpent brev til fylkespolitikerne. Brevet ble publisert i Altaposten i dag.

Skolebiblioteket – en arena for digital innovasjon?

Da jeg skulle velge tema for masteroppgaven min i bibliotek- og informasjonsvitenskap, brukte jeg mye tid til å tenke på hva jeg skulle skrive om. Fordi jeg selv jobber i skolebibliotek og med digitale læremidler, ble dette et naturlig tema å ta utgangspunkt i.

Møte_KD_23_mai_2018

Aksjon skolebibliotek i møte med Kunnskapsdepartementet

Det politiske arbeidet med styrking av skolebibliotekene fortsetter. Onsdag 23. mai hadde Aksjon skolebibliotek møte med Kunnskapsdepartementet om kommende statsbudsjett, de nye lesestimuleringsmidlene, utvidelse av innkjøpsordningen og den problematiske statistikken.

Nå kan skolebibliotekarer i Florida bære våpen på jobb

American Library Association (ALA) og American Association of School Librarians (AASL) prøvde å hindre det. Men fredag 9. mars signerte guvernør Rick Scott loven som tillater bibliotekarer og andre ansatte på skolen, men ikke lærerne, å bære skytevåpen i de offentlige skolene i Florida.

Hvordan legitimere skolebibliotek?

Tjenester som er pålagt ved lov blir naturlig høyere prioritert enn andre oppgaver. Har du ansvaret for en tjeneste som ikke er lovhjemlet, risikerer du kutt hver gang budsjettet skal vedtas.