Fag og politikk Artikler

Statsbudsjettet: – Nasjonalbiblioteket styrkes, for å utvikle bibliotekene?

- Det er grunn til å følge med argusøyne hvilken strategi Nasjonalbiblioteket velger for bibliotekutvikling i Norge. Bokhylla.no er en svært viktig satsing. Men hvilke grep vil NB ta i bruk – utover Bokhylla – for å utvikle bibliotekene utenfor NB, spør BFs leder Monica Deildok.

– Vi skal ikke produsere gryteklare bibliotekarer

Liv Gjestrum er leder for instituttet der bibliotekarutdanninga i Oslo hører hjemme. Nå arbeides det med en strategiplan, både ved instituttet og ved hele Høgskolen i Oslo og Akershus. Samtidig kommer årets søkertall for studiene. Hvor ser Gjestrum at utfordringene ligger for Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag?

Bibliotekfaglig = 120 av 180?

Det er grunn til å stille spørsmålet: Hva betyr det at noen har bibliotekfaglig kompetanse? Folkebiblioteklova, utdanningene og BFs vedtekter har hver sine definisjoner. For BF er det nok klokt å holde på bachelorgrad som minimumsnivå, men fordomsfritt diskutere poenggrensa for bibliotekfag innen denne graden. Samtidig bør vi diskutere hvilke små og store delfag vi godtar som byggesteiner opp mot poenggrensa.

Kan vedtekter være spennende?

Paragraf 1 og 2 i vedtektene dreier seg om å definere hvem vi er som yrkesgruppe, hva som er sjela vår, og ikke bare noe juridisk spissfinderi.

Felles uttalelse om Wikileaks

Fire organisasjoner på bibliotekfeltet har gått sammen om en uttalelse om Wikileaks.

En kjerne av felles fagkunnskap (Å sette sammen en bibliotekar – Del 2)

Så lenge bibliotekarer i Norge for det aller meste dreide seg om de med eksamen fra Statens bibliotek- og informasjonshøgskole i Oslo, var det ikke noe sterkt behov for å definere bibliotekaren. Men nå er utdanningsfeltet åpnet opp. Veier til bibliotekarutdanning kan gå gjennom tilbud i Oslo, tilbud i Tromsø, kombinasjoner av disse, eller kombinasjoner med helt andre fag. Det har vært modul-tilbud i Nesna og i Bergen, og nå er det moduler i skolebibliotekkunnskap ved Universitetet i Agder. Og vi har kollegaer med utdanning fra utlandet, der oppbygging av bibliotekarutdanninga kan være helt annerledes enn i her til lands.

Å sette sammen en bibliotekar

Vi tror vi vet hvem vi er. En bibliotekar er en bibliotekar er en bibliotekar. Men er nå det så sikkert? Det kan være flere definisjoner av bibliotekar, alt etter i hvilken sammenheng definisjonen brukes. Og hvordan skal da Bibliotekarforbundet definere sine medlemmer?

Ubetjente bibliotek

I begynnelsen av februar 2010 kom spørsmålet om ubetjente bibliotek i nyhetsbildet. - For BF ble det en anledning til å påpeke at selve samlingene bare er en del av bibliotekets tilbud, skriver forbundsleder Monica Deildok i sin leder-artikkel i BFs tidsskrift Bibliotekaren for mars 2010.

BIBSYS må bygge videre på fellesløsninger

BF har lest rapporten om behovet for en fornyelse/erstatter av UH-sektorens biblioteksystem BIBSYS. Høringssvar ble sendt etter behandling i Bibliotekarforbundets styre 12. mars.

Selvstyrt sekstimersdag i Dieselverkstadens bibliotek

- Vi forsøker å jobbe seks timers arbeidsdag her. Ingen behøver å sitte her åtte timer bare fordi man skal jobbe åtte timer.