Fag og politikk Artikler

Tillitsvalde ved HVL vil opne BF for universitetsbibliotekarane

Det er krevjande å vere lita fagforeining i ein stor høgskule. Medlemstalet tel mykje når ein skal gjere seg gjeldande. Ved Høgskulen på Vestlandet vil dei svært gjerne at komande BF-landsmøte gjer endringar i medlemskriteria. Då kan dei invitere universitetsbibliotekarane inn.

En konfliktsky tillitsvalgt i Asker bibliotek

Hun tar tak i lønnsforhandlingene, hun engasjerer seg i problematiske arbeidsforhold og hun tar gjerne en diskusjon om organisasjonsmodellen for biblioteket i den fusjonerte kommunen er god. Men samtidig styrer hun unna konflikter. – Jeg gjør som regel som jeg blir bedt om, sier BFs tillitsvalgte i Asker, som ser verdien av å lære demokrati gjennom organisasjonsverv.

Tillitsvalgt med bred kontaktflate i Røyken

Elin Sandsether tar vare på BF-medlemmenes interesser i Røyken. Ikke minst når de skal inn i nye Asker kommune. Det innebærer møter og kontakter i mange retninger. Livet som tillitsvalgt er artigere enn hun trodde da hun tok på seg vervet for seks år siden.

Bredde i utvalget av e-lydbøker?

Hva er forskjellen på utlånsmodellen for e-bøker og den nye utlånsmodellen for e-lydbøker? – Hovedargumentet for avtalen om e-bøker var nettopp å øke bredden i utvalget, dette argumentet finner en ikke i forslaget til løsning for e-lydbøkene, skriver Ørjan Persen, som har sett nærmere på modellen Nasjonalbiblioteket nettopp har presentert.

Ja til mobile bibliotek!

I Bibliotekaren 1/2019 blir eg utfordra av Sigrid Furnes som er leiar i Mobilis til å sei noko om mobile bibliotektenester. Bakgrunnen er eit intervju eg gav i bladet om endringane i bibliotekstruktur.

– Å bli støtt er en del av ytringsfrihetens vesen

– I dag er ytringsfriheten i realiteten beskåret ved at vi har en mindre krass religionskritikk. Det å håne religion er egentlig noe vi har verdsatt i Norge. Det står ikke så sterkt i dag rent faktisk, fordi man unnlater å gjøre som Arnulf Øverland. Han hånet, og folk ble støtt, sier advokat Cato Schiøtz og peker på at om muslimer blir støtt, så er dette en del av ytringsfrihetens vesen.

Etiske diskusjoner om virkelighetslitteraturen

Det er utenfor faktasjekkingens domene. Litteraturen som beskriver virkelige personer og hendelser i forfatterens liv, som gir seg ut for å være sann, men hvor forfatteren kan ha gjort endringer slik at en ikke kan være sikker. Virkelighetslitteraturen brer om seg, og skaper ofte etiske diskusjoner.

Elsevier-avtalen: Spillet bak kulissene

Norske Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning – sto for en verdensnyhet i slutten av april da de hadde oppnådd avtale med Elsevier, kjent som det «vanskeligste» av de store tidsskriftforlagene. Ifølge flere kommentatorer vil avtalen bli en døråpner for Plan S og Open Access internasjonalt.

Hvor dyr blir modellen for e-lydbøker?

Etter samtaler med Forleggerforeningen lanserer Nasjonalbiblioteket nå en kjøps- og utlånsmodell for e-lydbøker i bibliotek. Folkebibliotekene har lenge ønsket å tilby e-lydbøker, men har kun hatt tilgang til utgivelsene fra noen få forlag som Vigmostad & Bjørke og Samlaget. "De tre store" har nektet å selge e-bøker til bibliotekutlån. Med den nye modellen kan folkebibliotekene snart låne ut e-lydbøker. Men det er en dyr ordning. Og det vil bli kø.

Ta godt imot praksisstudentene!

- Mange med meg har sikkert fått mye av yrkesutøvelsen definert ut i fra bibliotekarutdanningenes praksisperiode. En nysgjerrighet på bibliotekarbeid har blitt til et helt liv i yrket, sier Jannicke Røgler. Hun vil at vi tar godt imot både praksisstudentene og nye kolleger, og bruker kunnskapen de har ervervet seg.