Fag og politikk Artikler

– Endelig en strategi for hele feltet

- Det er svært gledelig at den nye bibliotekstrategien ser hele sektoren vår under ett. Men vi savner en strategi for kompetanseutvikling for bibliotekarer, sier forbundsleder Jannicke Røgler.

Utfordret politikerne om nye Deichman

Blir det økt bemanning og bedre åpningstider på nye Deichman? BFs tillitsvalgte på Deichman stilte Oslopartiene til veggs.

Om skolebibliotekarenes viktige rolle i skolen – politisk uttalelse fra BF

Skolebibliotekaren er en uunnværlig ressurs for å sikre skolebibliotektjenester av høy kvalitet i en tid der kildekritikk trengs mer enn noensinne. Vi krever et nytt lovverk der det stilles krav som kan sikre kvalitet og et likeverdig tilbud for elever og lærere i hele Norge.

Kritiserer høy utleieandel på Nye Deichman

Bibliotekarforbundets tillitsvalgte på Deichman mener byrådets planer om å leie ut store deler av det nye hovedbiblioteket vil gå utover bibliotektilbudet i hele byen, skriver Dagsavisen. 29. august inviterer de ansatte til debatt på Deichman.

Tillitsvalgte ser at Deichman endrer seg

– Søkere med bibliotekarutdanning kommer med en kompetanse som ikke blir etterspurt hos oss, og så spør vi i stedet etter noe som de ikke har i studiet. Dette er problematisk, sier tillitsvalgte på Deichman.

Åpen tilgang i et lukket land

Myanmar er i ferd med å åpne seg opp, på mange måter. Et lukket land med en trøblete fortid ønsker å endre kurs. Også når det gjelder Open Access, forteller Monica Roos i KnowledgeArc.

Sannhet, post-sannhet, løgn og bullshit

Kunnskapsorganisering dreier seg om å tilrettelegge for formidling av informasjon. Bibliotekene skal støtte opp om den enkeltes søking etter sannhet. Men hvilket forhold har informasjonen vi formidler til sannhet og beslektede begrep? Professor i filosofi ved Universitetet i Bergen, Lars Fr. H. Svendsen, gav et dykk ned i det grunnleggende med foredraget "Sannhet, post-sannhet, løgn og bullshit".

Personlig egnet for Deichman

– Jeg skulle ønske at ansatte i større grad var med på å bestemme hva slags kompetanse vi egentlig trenger når en stilling blir ledig. Som fagforening kommer vi ofte inn på slutten av prosessen, og da kan det være for sent å markere uenighet. De lokale tillitsvalgte burde være med fra starten av prosessen for å sikre at de ansatte stiller seg bak utlysninga.

Tillitsvalde ved HVL vil opne BF for universitetsbibliotekarane

Det er krevjande å vere lita fagforeining i ein stor høgskule. Medlemstalet tel mykje når ein skal gjere seg gjeldande. Ved Høgskulen på Vestlandet vil dei svært gjerne at komande BF-landsmøte gjer endringar i medlemskriteria. Då kan dei invitere universitetsbibliotekarane inn.

En konfliktsky tillitsvalgt i Asker bibliotek

Hun tar tak i lønnsforhandlingene, hun engasjerer seg i problematiske arbeidsforhold og hun tar gjerne en diskusjon om organisasjonsmodellen for biblioteket i den fusjonerte kommunen er god. Men samtidig styrer hun unna konflikter. – Jeg gjør som regel som jeg blir bedt om, sier BFs tillitsvalgte i Asker, som ser verdien av å lære demokrati gjennom organisasjonsverv.