Open Access Artikler

Elsevier-konflikten hardner til i Tyskland

Ved rundt 200 tyske universitetsbibliotek vil abonnement på tidsskrifter utgitt av giganten Elsevier stoppe om noen uker. Årsaken er at forhandlinger for å avslutte tvisten rundt en langsiktig kontrakt har mislyktes, melder tidsskriftet Nature.

En vei ut av klørne på Elsevier?

Vitenskapelige artikler fra offentlig finansiert forskning skal gjøres åpent tilgjengelig innen 2024. Det slår regjeringen fast i nye mål og retningslinjer for åpen tilgang.

Hvorfor Open Access er viktig

Hva betyr egentlig Open Access? Hvorfor betyr dette så mye for fag- og forskningsbibliotekene? Og hva betyr det for andre bibliotek og folk flest? Universitetsbibliotekar Monica Roos forklarer her hva dette dreier seg om og hvorfor hun ser det som viktig at forskning formidles mest mulig åpent.

Revolusjonens røst

Hvordan kan bibliotekene bruke teknologien til sin fordel i kampen om tilgang på kunnskap? Den kjente amerikanske open access-aktivisten, historikeren og Harvard-bibliotekdirektøren Robert Darnton mener spørsmålet er et være eller ikke være.

Open Access – et spørsmål på linje med gratisprinsippet?

Forskning gir resultater som publiseres, og som nye forskere står på når de strekker seg videre. Forskning er både et individuelt og et kollektivt fenomen. Og det er et marked med store penger. Bibliotekene spiller en viktig rolle i å understøtte forskningskollektivet. Og bibliotekarene deltar i kampen om tilgang til forskningsresultater. Blant annet gjennom bevegelsen for Open Access.