Open Access Artikler

Norge kutter avtalen med Elsevier

- Tilbudet fra Elsevier er langt fra å oppfylle kravene fra Norge om åpen tilgang til forskningsartikler, skriver Unit, direktoratet som forhandler avtalene for akademia. Avtalen med Elsevier blir ikke fornyet for 2019. I tillegg til åpen tilgang dreier dette seg om mye penger. I 2018 betalte de deltakende institusjonene nær 100 millioner kroner til Elsevier.

Plan S sett fra høgskolebiblioteket

- Det måtte vel gjøres sånn for at noe skulle kunne skje, sier Else Norheim. Hun har som biblioteksjef ved Høgskolen i Østfold lang erfaring med å håndtere forskningsartikler, både å kjøpe inn og gjøre tilgjengelig. Anders Ericson har snakket med henne om hvordan Plan S ser ut fra hennes ståsted.

Nina Karlstrøm mellom forskerne og forlagene

Et steinkast fra den himmelstrebende Monolitten i Frognerparken ligger Oslokontoret til Unit, det nye direktoratet for IKT og fellestjenester for UH-sektoren. Der foregår forhandlingene rundt Open Access og Plan S, det mest himmelstormende vi har vært borti på bibliotekfeltet gjennom mer enn førti år. Og akkurat den ettermiddagen vi har intervjuavtale om dette med seksjonssjef og forhandlingsleder Nina Karlstrøm er spenningsnivået ekstra høyt der i gården.

Heit debatt om Plan S

Plan S er et blodferskt initiativ for Open Access eller fri tilgang til forskingsartikler. S-en må stå for at planen går «på speed», har noen sagt.

Plan S-avtale med storforlag like rundt hjørnet

– UNIT forventer om kort tid å signere avtale med ett av de store forlagene, avslørte forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø da hun tirsdag 5. februar måtte svare på spørsmål i Stortinget om Plan S. – Politikken for åpen tilgang til forskning er i ferd med å bære frukter, la hun til.

Elsevier-konflikten hardner til i Tyskland

Ved rundt 200 tyske universitetsbibliotek vil abonnement på tidsskrifter utgitt av giganten Elsevier stoppe om noen uker. Årsaken er at forhandlinger for å avslutte tvisten rundt en langsiktig kontrakt har mislyktes, melder tidsskriftet Nature.

En vei ut av klørne på Elsevier?

Vitenskapelige artikler fra offentlig finansiert forskning skal gjøres åpent tilgjengelig innen 2024. Det slår regjeringen fast i nye mål og retningslinjer for åpen tilgang.

Hvorfor Open Access er viktig

Hva betyr egentlig Open Access? Hvorfor betyr dette så mye for fag- og forskningsbibliotekene? Og hva betyr det for andre bibliotek og folk flest? Universitetsbibliotekar Monica Roos forklarer her hva dette dreier seg om og hvorfor hun ser det som viktig at forskning formidles mest mulig åpent.

Revolusjonens røst

Hvordan kan bibliotekene bruke teknologien til sin fordel i kampen om tilgang på kunnskap? Den kjente amerikanske open access-aktivisten, historikeren og Harvard-bibliotekdirektøren Robert Darnton mener spørsmålet er et være eller ikke være.

Open Access – et spørsmål på linje med gratisprinsippet?

Forskning gir resultater som publiseres, og som nye forskere står på når de strekker seg videre. Forskning er både et individuelt og et kollektivt fenomen. Og det er et marked med store penger. Bibliotekene spiller en viktig rolle i å understøtte forskningskollektivet. Og bibliotekarene deltar i kampen om tilgang til forskningsresultater. Blant annet gjennom bevegelsen for Open Access.