Meråpent Artikler

Tillitsvalgtkonferansen 2018: Her er programmet!

Gitte Kolstrup kommer med en døgnåpen suksesshistorie ved UB Stavanger. Elisabeth Bergstrøm har erfaringer med helt og ikke så helt åpent bibliotek i Kongsberg. Christian Slaaen ser at bråkete ungdom trenger åpne dører på Holmlia. Og Alice Nordli har erfaringer med meråpent i Sørum. Blant mye annet! Les hele programmet for årets tillitsvalgtkonferanse.

Er fag- og forskningsbibliotekene meråpne?

I hvilken grad har fag- og forskningsbibliotek åpnet sine bibliotek også utenfor de ansattes arbeidstid? Spørsmålet er vanskelig å svare på. Det gis tilgang til tjenestene og lokalene på så mange ulike måter. Men mye tyder i hvert fall på at studenter og ansatte ved universitet og høgskoler møter åpen dør oftere enn tidligere, også uten personale til stede.

Døgnåpent høgskolebibliotek i Førde

Idyllisk plassert ved elva Anga i Førde ligger Campus Førde, ett av fem studiesteder i Høgskulen på Vestlandet. Her tar 700 sjukepleie- og ingeniørstudenter utdanningene sine. For disse, og for de ansatte, er høgskolebiblioteket sentralt plassert like innenfor hovedinngangen.

– Jeg vil snakke med brukerne, jeg vil ha dem her sammen!

I Lødingen er det veldig få møteplasser igjen der vi snakker med hverandre. Man kan jo gå rundt her i Lødingen og ikke treffe på folk. Mange er ensomme her, sier biblioteksjefen i Lødingen. Han vil forklare hvorfor han ikke hopper på meråpent-bølgen, hvorfor han vil ha et sosialt bibliotek.

Meråpent er et problematisk begrep

Så langt er det så å si kun de positive erfaringene vi hører fra meråpne bibliotek. Og selvfølgelig er det positivt for publikum å få tilgang til et lokale fullt av medier og arbeidsplasser. Men for BF er det viktig å se på hvilke konsekvenser det selvbetjente biblioteket får for arbeidsoppgaver, arbeidsmiljø og forholdet til publikum, skriver BF leder Jannicke Røgler.