Meråpent Artikler

Snudde besøkstallene med selvbetjening

- Meråpent har vært en liten investering som har gitt en betydelig bedre bibliotektjeneste for publikum. Men vi skulle gjerne hatt flere ansatte og mer midler til innkjøp og arrangementer for å kunne gi et enda bedre tilbud, sier biblioteksjefen på Ringerike.

Toronto tester meråpent

I den kanadiske storbyen Toronto starter denne måneden en ettårig testperiode med meråpne bibliotek. Det er de to minste bibliotekene som nå får utvidet åpningstiden - uten personale til stede. Byen har hundre bibliotekavdelinger til sine over 5 millioner innbyggere.

Meråpne bibliotek – politisk uttalelse fra BF

Stadig flere bibliotek holder meråpent. Bibliotekarforbundet mener både bibliotekeiere, publikum og ansatte må være klar over at det får noen konsekvenser når man innfører selvbetjente åpningstider. De ulike interessentene kan ha ulike behov og ulikt syn på meråpent selv om alle i utgangspunktet er positive til tilbudet, sier forbundsstyret i BF i denne uttalelsen.

Mer åpent og mindre budsjett?

Blir meråpne bibliotek startet for å utvikle bibliotekets tjenester og gjøre dem mer tilgjengelige? Eller er det et tiltak for å kutte i personalet? Hvordan har framveksten av meråpent vært i Sverige og Danmark? Vi har gått til faglitteraturen for å gjøre opp status.

Lærdommer fra Kongsberg bibliotek

I nye lokaler har Kongsberg bibliotek skaffet seg erfaring med meråpent, samlingsutvikling, satsing på realfag og teknologi, og kompetanseheving. Biblioteksjef Elisabeth Bergstrøm gjør opp status.

Kritisk til planer om ubemannede løsninger

Den nye BF-lederen Margunn Haugland kommenterte i forrige uke planene om "lavere bemanningstetthet" i Oslo. I Tvedestrand planlegger kommunen å holde biblioteket åpent hver mandag uten bibliotekarer på jobb.