Meråpent Artikler

Her er presentasjonene fra årets tillitsvalgtkonferanse

Årets tillitsvalgtkonferanse handlet om meråpne bibliotek. Nærmere 80 deltakere fikk en rekke foredrag med ulike erfaringer og blikk inn i problemstillingen.

Meråpent tar av i norske bibliotek

Utvidet, selvbetjent åpningstid griper om seg i norske bibliotek. Det er ikke mer enn fire år siden det første tilbudet ble lansert i Stavern. Nå er det meråpne bibliotek i 116 kommuner som til sammen omfatter 2,8 millioner mennesker.

BF kritisk til meråpent-telling i Ringerike

I en høringsuttalelse til Ringerike kommunes forslag til "Handlingsprogram 2019-2022" har BF-leder Jannicke Røgler og NBF/Buskerud-leder Camilla Sørbye innvendinger mot hvordan utviklingen av meråpent skal måles. Planen foreslår telling av antall brukere med "meråpent-avtale" som indikator i planperioden, med målsetting om å doble antallet.

Få utfordringer for vekterne: Stille kveld på meråpne Majorstua

Beste vestkant i Oslo. Stor bibliotekavdeling. Sein junikveld. Det er kanskje mellom ti og tjue personer her denne kvelden. Vekteren vandrer rundt i lokalet. Noen bruker data, noen leser, noen skriver. Flere er innom kaffeautomaten, som er det eneste tilbudet som koster noe på den meråpne bibliotekavdelinga på Majorstua.

Meråpent i Arendal: – Billig i forhold til hva det gir!

- Det er fan-bloody-tastic! Alle lovpriser tilbudet. Og meråpent er billig i forhold til hva det gir, sier en entusiastisk biblioteksjef Ola Eiksund ved Arendal bibliotek. Tillitsvalgt Kirsti Husby stemmer i: - Meråpent gir biblioteket veldig mye goodwill, uten særlig ekstraarbeid for oss!