Meråpent Artikler

Her er presentasjonene fra årets tillitsvalgtkonferanse

Årets tillitsvalgtkonferanse handlet om meråpne bibliotek. Nærmere 80 deltakere fikk en rekke foredrag med ulike erfaringer og blikk inn i problemstillingen.

Meråpent tar av i norske bibliotek

Utvidet, selvbetjent åpningstid griper om seg i norske bibliotek. Det er ikke mer enn fire år siden det første tilbudet ble lansert i Stavern. Nå er det meråpne bibliotek i 116 kommuner som til sammen omfatter 2,8 millioner mennesker.

BF kritisk til meråpent-telling i Ringerike

I en høringsuttalelse til Ringerike kommunes forslag til "Handlingsprogram 2019-2022" har BF-leder Jannicke Røgler og NBF/Buskerud-leder Camilla Sørbye innvendinger mot hvordan utviklingen av meråpent skal måles. Planen foreslår telling av antall brukere med "meråpent-avtale" som indikator i planperioden, med målsetting om å doble antallet.

Få utfordringer for vekterne: Stille kveld på meråpne Majorstua

Beste vestkant i Oslo. Stor bibliotekavdeling. Sein junikveld. Det er kanskje mellom ti og tjue personer her denne kvelden. Vekteren vandrer rundt i lokalet. Noen bruker data, noen leser, noen skriver. Flere er innom kaffeautomaten, som er det eneste tilbudet som koster noe på den meråpne bibliotekavdelinga på Majorstua.

Meråpent i Arendal: – Billig i forhold til hva det gir!

- Det er fan-bloody-tastic! Alle lovpriser tilbudet. Og meråpent er billig i forhold til hva det gir, sier en entusiastisk biblioteksjef Ola Eiksund ved Arendal bibliotek. Tillitsvalgt Kirsti Husby stemmer i: - Meråpent gir biblioteket veldig mye goodwill, uten særlig ekstraarbeid for oss!

Tillitsvalgtkonferansen 2018: Her er programmet!

Gitte Kolstrup kommer med en døgnåpen suksesshistorie ved UB Stavanger. Elisabeth Bergstrøm har erfaringer med helt og ikke så helt åpent bibliotek i Kongsberg. Christian Slaaen ser at bråkete ungdom trenger åpne dører på Holmlia. Og Alice Nordli har erfaringer med meråpent i Sørum. Blant mye annet! Les hele programmet for årets tillitsvalgtkonferanse.

Er fag- og forskningsbibliotekene meråpne?

I hvilken grad har fag- og forskningsbibliotek åpnet sine bibliotek også utenfor de ansattes arbeidstid? Spørsmålet er vanskelig å svare på. Det gis tilgang til tjenestene og lokalene på så mange ulike måter. Men mye tyder i hvert fall på at studenter og ansatte ved universitet og høgskoler møter åpen dør oftere enn tidligere, også uten personale til stede.

Døgnåpent høgskolebibliotek i Førde

Idyllisk plassert ved elva Anga i Førde ligger Campus Førde, ett av fem studiesteder i Høgskulen på Vestlandet. Her tar 700 sjukepleie- og ingeniørstudenter utdanningene sine. For disse, og for de ansatte, er høgskolebiblioteket sentralt plassert like innenfor hovedinngangen.

– Jeg vil snakke med brukerne, jeg vil ha dem her sammen!

I Lødingen er det veldig få møteplasser igjen der vi snakker med hverandre. Man kan jo gå rundt her i Lødingen og ikke treffe på folk. Mange er ensomme her, sier biblioteksjefen i Lødingen. Han vil forklare hvorfor han ikke hopper på meråpent-bølgen, hvorfor han vil ha et sosialt bibliotek.

Meråpent er et problematisk begrep

Så langt er det så å si kun de positive erfaringene vi hører fra meråpne bibliotek. Og selvfølgelig er det positivt for publikum å få tilgang til et lokale fullt av medier og arbeidsplasser. Men for BF er det viktig å se på hvilke konsekvenser det selvbetjente biblioteket får for arbeidsoppgaver, arbeidsmiljø og forholdet til publikum, skriver BF leder Jannicke Røgler.