Medlemskriterier Artikler

Både Oslo BF og Hordaland BF foreslår endring i medlemskriteriene

Endringene i hvordan kompetansen til ansatte i bibliotek er satt sammen, har nå slått inn i BF. Til landsmøtet 23. - 24. november er det kommet forslag fra både Oslo BF og Hordaland BF om endring i medlemskriteriene. "Vi ønsker et forbund som er åpent for medlemmer som har bibliotekfaglig utdanning og/eller arbeider med bibliotekrelaterte oppgaver", skriver Oslo BF. Alle er uansett enige om at utdanningsnivået må minimum være bachelorgrad, eller tilsvarende eldre eller utenlandsk utdanning.

Ikke så verst tilpasset likevel?

Hvor relevant er bibliotekarutdanninga når biblioteksjefer skal rekruttere nytt personale? De standhaftige fordommene fikk kjørt seg litt da BF brakte partene sammen til debatt.

Se debatt om bibliotekarkompetanse

Sendingen fra paneldebatten under Bibliotekarforbundets tillitsvalgtkonferanse er tilgjengelig her.

Avblåser debatt om medlemskriteriene

«Forbundsstyret setter ikke i gang en ny diskusjon om medlemskriterier nå.» Slik lyder ett av vedtakene fra forbundsstyrets møte 10. juni. Samtidig ber de sekretariatet utarbeide faktagrunnlag om utlysninger og ansettelser i bibliotekarstillinger de siste årene.

Komplementær kompetanse

Blir behovet for komplementær kompetanse undervurdert av bibliotekarer som er kommet i forsvarsposisjon? Og blir bibliotekarkompetansen undervurdert av litt kjepphøye ikke-bibliotekarer med for mye prosjektpenger mellom hendene?

Starter ny diskusjon om medlemskriteriene

Medlemskap i BF krever bachelor eller master med minst 60 studiepoeng bibliotekfag i eller utenfor graden. Hva kan regnes som "bibliotekfag"? Forbundsstyret har nå avklart noe, men legger også opp til ny diskusjon.

Bibliotekarkompetansen settes under press

- Bibliotekutdanningen er ikke tilpasset framtidas behov, sa biblioteksjefene i landets seks største kommuner i en felles uttalelse i fjor. Mente de alvor?

(Folke-)bibliotekaren ved en korsvei

Etter at Oslo kommune lyste ut fem nye stillinger til det nye barne- og ungdomsbiblioteket på Tøyen, uten å nevne bibliotekarutdanning som ønskelig, har debatten rast. Både om kompetansekrav til stillinger i bibliotek, og om bibliotekarutdanningene. Her beskriver dokvits ”grand old man” Niels Windfeld Lund hvilken korsvei han mener vi står ved, og hvilken vei som kan åpne seg videre.

Profesjonskamp?

- BF ser behovet for variert kompetanse i bibliotekene. Men vi må reagere når Deichman lyser ut fem stillinger til en ny Tøyen-filial uten å nevne bibliotekarutdanning med et ord, sier forbundsleder Margunn Haugland.

Kokk eller bibliotekar?

Deichmanske bibliotek i Oslo vil bemanne sitt nye barne- og ungdomsbibliotek med kokker og kunstnere. BF-leder Margunn Haugland er kritisk. – Dette er et spørsmål om hva biblioteket skal være, sier hun.