Medlemskriterier Artikler

Avblåser debatt om medlemskriteriene

«Forbundsstyret setter ikke i gang en ny diskusjon om medlemskriterier nå.» Slik lyder ett av vedtakene fra forbundsstyrets møte 10. juni. Samtidig ber de sekretariatet utarbeide faktagrunnlag om utlysninger og ansettelser i bibliotekarstillinger de siste årene.

Komplementær kompetanse

Blir behovet for komplementær kompetanse undervurdert av bibliotekarer som er kommet i forsvarsposisjon? Og blir bibliotekarkompetansen undervurdert av litt kjepphøye ikke-bibliotekarer med for mye prosjektpenger mellom hendene?

Starter ny diskusjon om medlemskriteriene

Medlemskap i BF krever bachelor eller master med minst 60 studiepoeng bibliotekfag i eller utenfor graden. Hva kan regnes som "bibliotekfag"? Forbundsstyret har nå avklart noe, men legger også opp til ny diskusjon.

Bibliotekarkompetansen settes under press

- Bibliotekutdanningen er ikke tilpasset framtidas behov, sa biblioteksjefene i landets seks største kommuner i en felles uttalelse i fjor. Mente de alvor?

(Folke-)bibliotekaren ved en korsvei

Etter at Oslo kommune lyste ut fem nye stillinger til det nye barne- og ungdomsbiblioteket på Tøyen, uten å nevne bibliotekarutdanning som ønskelig, har debatten rast. Både om kompetansekrav til stillinger i bibliotek, og om bibliotekarutdanningene. Her beskriver dokvits ”grand old man” Niels Windfeld Lund hvilken korsvei han mener vi står ved, og hvilken vei som kan åpne seg videre.

Profesjonskamp?

- BF ser behovet for variert kompetanse i bibliotekene. Men vi må reagere når Deichman lyser ut fem stillinger til en ny Tøyen-filial uten å nevne bibliotekarutdanning med et ord, sier forbundsleder Margunn Haugland.

Kokk eller bibliotekar?

Deichmanske bibliotek i Oslo vil bemanne sitt nye barne- og ungdomsbibliotek med kokker og kunstnere. BF-leder Margunn Haugland er kritisk. – Dette er et spørsmål om hva biblioteket skal være, sier hun.

Den nye bibliotekaren

Bibliotekarkompetansen er i endring. - Men fremtidens bibliotekarer må fortsatt ha oversikt over et bredt felt, skriver instituttleder Liv Gjestrum ved ABI/HiOA. Hun melder også at integrering av bibliotek- og arkivstudiene blir vurdert ved instituttet nå.

Landsmøtet endret kriteriene for medlemskap

Det ble debatt da saken om kriterier for medlemskap skulle avgjøres på BFs landsmøte 14. januar. Etter en lang og god debatt, med tre ulike forslag å ta stilling til, vedtok delegatene forbundsstyrets forslag med overveldende flertall. Kravet om bachelor- eller mastergrad står fast, men minstekravet til bibliotekfaglige studiepoeng er endret fra 120 til 60.

Landsmøtet 2014: Troms BF med nytt forslag til medlemskriterier

Troms BF har gjennomført en spørreundersøkelse, hatt medlemsmøte og utformet et nytt forslag til landsmøtet. Det dreier seg om medlemskapskriteriene som ligger i vedtektenes § 2. Dermed har landsmøtet flere reelle alternativ å ta stilling til.