Medlemskriterier Artikler

Ny bankavtale for alle BF-medlemmer

Flytt boliglånet ditt og spar penger!

Med den nye Unio-avtalen med Nordea Direct Bank har vi fremforhandlet en av landets laveste boliglånsrenter og flere andre fordeler til deg. Her kan det være flere tusen kroner å spare ved å bruke de nye medlemsfordelene dine. 

Tillitsvalgte ser at Deichman endrer seg

– Søkere med bibliotekarutdanning kommer med en kompetanse som ikke blir etterspurt hos oss, og så spør vi i stedet etter noe som de ikke har i studiet. Dette er problematisk, sier tillitsvalgte på Deichman.

Personlig egnet for Deichman

– Jeg skulle ønske at ansatte i større grad var med på å bestemme hva slags kompetanse vi egentlig trenger når en stilling blir ledig. Som fagforening kommer vi ofte inn på slutten av prosessen, og da kan det være for sent å markere uenighet. De lokale tillitsvalgte burde være med fra starten av prosessen for å sikre at de ansatte stiller seg bak utlysninga.

Tillitsvalde ved HVL vil opne BF for universitetsbibliotekarane

Det er krevjande å vere lita fagforeining i ein stor høgskule. Medlemstalet tel mykje når ein skal gjere seg gjeldande. Ved Høgskulen på Vestlandet vil dei svært gjerne at komande BF-landsmøte gjer endringar i medlemskriteria. Då kan dei invitere universitetsbibliotekarane inn.

Dansk BF vurderer nytt navn

- Jeg tror at vi kan flytte identiteten, samholdet og nettverket inn under et annet navn. Jeg tror vi er nødt til det, så vi får et navn som mange flere kan identifisere seg med, sier stedfortredende formand for det danske Bibliotekarforbundet Jette Fugl.

Flere har bibliotekstudiene som førstevalg i år

357 søkere hadde ett av bibliotekstudiene i Norge som sitt førstevalg i år, mot 342 i fjor. Det er studiene i Oslo som trekker oppover. Agder holder sitt nivå, mens Tromsø går noe tilbake.

Det store personalskiftet på Deichman

Andelen bibliotekarer blant de ansatte på Deichmanske bibliotek i Oslo har gått dramatisk ned de siste årene. I 2014 var 60 % av de ansatte fagutdannede bibliotekarer. I 2017 er dette redusert til 39 %. I samme periode har andelen ansatte med annen høyere utdanning økt fra 22 % til 48 %.

Kvalifikasjonskrav i folkebibliotek – en analyse av stillingsutlysninger

Analyse av stillingsutlysninger i 2005, 2010 og 2015 viser nedgang i andelen som krever bibliotekarutdanning. Spesielt merkbart er dette i storbybibliotekene, der andelen utlysninger med slike krav har sunket fra 80 % til 0 % på disse ti årene. Det er også et tydelig skifte mot å vektlegge personlige egenskaper over utdanning og erfaring. Dette er noen av funnene i Beate Bjørklunds masteroppgave.

Svak nedgang i antall søknader til bibliotekstudiene

Etter flere år med oppgang viser årets søkertall fra Samordna opptak en svak nedgang fra i fjor. 342 søkere hadde bibliotekfag som førstevalg. De kjemper om 210 studieplasser i Oslo, Tromsø og Kristiansand.

Gule lapper og gode diskusjoner: BF-landsmøtet 2017 fra begynnelse til slutt

Landsmøtet i BF ble arrangert på Gardemoen 23. og 24. november. Det vil trolig bli husket for værguder som gjorde det strevsomt for mange delegater å komme fram, for uendrete medlemskriterier etter gode diskusjoner og for en ganske uortodoks seanse om målprogrammet. Men kanskje også for forsøket på å avklare om om kulepunkter eller nummererte punkter er best i et målprogram. Her er hele beretningen om landsmøtet, slik jeg så og hørte det.