Kunnskapsorganisasjon Artikler

Sannhet, post-sannhet, løgn og bullshit

Kunnskapsorganisering dreier seg om å tilrettelegge for formidling av informasjon. Bibliotekene skal støtte opp om den enkeltes søking etter sannhet. Men hvilket forhold har informasjonen vi formidler til sannhet og beslektede begrep? Professor i filosofi ved Universitetet i Bergen, Lars Fr. H. Svendsen, gav et dykk ned i det grunnleggende med foredraget "Sannhet, post-sannhet, løgn og bullshit".

Professor Lankes på KORG-dagene: Gjør verden til et bedre sted!

Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag (ABI) arrangerte også i år spennende KORG-dager for ansatte i bibliotek, arkiv og andre informasjonsvirksomheter. Hovedforedraget var "Librarianship is a Technical Profession", av professor R. David Lankes fra University of South Carolina, School of Library and Information Science.

Kunnskapsorganisasjon på anbud?

Vil du høre professor R. David Lankes snakke om at "Librarianship is a technical profession"? Eller hva med "Fjernlån for dummies" av Glenn Karlsen Bjerkenes fra Universitetsbiblioteket i Oslo. Årets KORG-dager gir deg dette, og mye mer.

Kjersti Steien fikk årets BIBSYS-stipend!

I juni 2016 fullførte et nytt kull sine masterprosjekt ved HiOA. Kjersti Steien samarbeidet med en kommersiell bedrift og leverte en "hemmelig" masteroppgave. I går ble hun honorert med BIBSYS-stipend for oppgaven.

– Forskningsdata skal deles!

- Vi ønsker å bevege oss fra ”åpen hvis man må, lukket hvis man kan”, til ”åpen hvis man kan, lukket hvis man må, sier Marte Qvenild i Forskningsrådet.

Bibliotek for deling av forskningsdata

Bibliotek, IT og forskningsrådgivning er funksjoner som alle jobber med forskerstøtte. - Vi skal gjøre det sammen og dekke forskernes behov som helhet. Vi skal lage ett sted å henvende seg, sier Live Kvale ved Universitetsbiblioteket i Oslo.

Ikke så verst tilpasset likevel?

Hvor relevant er bibliotekarutdanninga når biblioteksjefer skal rekruttere nytt personale? De standhaftige fordommene fikk kjørt seg litt da BF brakte partene sammen til debatt.

Leverte hemmelig masteroppgave innen bibliotekfag

I juni 2016 fullførte et nytt kull masterstudenter sine forskningsarbeider. Kjersti Steien samarbeidet med en kommersiell bedrift.

Søkesystem på parti med dyslektikere?

Hva skjer når brukere med lese- og skrivevansker møter bibliotekenes nulltoleranse for skrivefeil? Gerd Berget har tatt doktorgrad på "Search and find? An accessibility study of dyslexia and information retrieval". Her tar hun oss gjennom forskningen sin.

”Alma, du er min aller beste venn! Alma, skal vi to leke litt igjen?”

Bibsys er ikke lenger et eget system, og blåskjermen er historie. Nå er Bibsys et konsortium av bibliotek fra UH-sektoren og andre fagbibliotek, som kjøper system fra ekstern leverandør. Anne Woje reflekterer rundt byttet av biblioteksystem i UH-sektoren og årets Bibsys-konferanse.