Kronikker Artikler

Kasseringsdebatt som kunst: Kva er ei bok?

Kva er ei bok? Spørsmålet høyrast kanskje sjølvklart ut. Men er det så sikkert? Denne våren har folkebiblioteket i Vang retta søkelyset på dette og andre spørsmål knytt til bokas eksistens.

Ungenes eget

Da jeg vokste opp var barneavdelingen på den lokale bibliotekfilialen noen bokser og hyller med bøker, noen lave stoler og noen spill. På Tøyen i Oslo er det en hel verden skapt av ungene selv, skriver Sunniva Evjen.

Inspirasjon fra Italia

Et sikkert vårtegn for oss som jobber med barne- og ungdomslitteratur er suset fra Bologna Children’s Book Fair. Med reisestipend fra Bibliotekarforbundet var det i år min tur til å besøke den internasjonale barnebokmessen.

Komplementær kompetanse

Blir behovet for komplementær kompetanse undervurdert av bibliotekarer som er kommet i forsvarsposisjon? Og blir bibliotekarkompetansen undervurdert av litt kjepphøye ikke-bibliotekarer med for mye prosjektpenger mellom hendene?

Fagbibliotekene i 2025 – relevans, legitimitet og oppdrag

Vi må jobbe for å være relevante for dem omkring oss, og få satt ord på samfunnsoppdraget vårt, skriver Mari Serine Kannelønning om hvordan styrke fagbibliotekenes legitimitet. Artikkelen er basert på hennes foredrag under bibliotekmøtet i Tromsø i mars i år.

Britiske perspektiver på universitetsbibliotekene

Tre trender vil prege fremtidens universitetsbibliotek, hevder britiske Mike Berrington.

Hvorfor Open Access er viktig

Hva betyr egentlig Open Access? Hvorfor betyr dette så mye for fag- og forskningsbibliotekene? Og hva betyr det for andre bibliotek og folk flest? Universitetsbibliotekar Monica Roos forklarer her hva dette dreier seg om og hvorfor hun ser det som viktig at forskning formidles mest mulig åpent.

Tverrfaglig samarbeid

Ved Universitetet i Antwerpen lager studentene i interiørarkitektur forslag til design av eksisterende bibliotek som bacheloroppgave. Sunniva Evjen ba studentene skissere gode møteplasser i en bibliotekkontekst. Slikt skjer når man er med i et forskningsnettverk.

Det brede og det smale

Boksalget og utlånet i folkebibliotekene er blitt likere og mer preget av nye, populære titler. Debatten går på hva det skyldes og på hvordan og i hvilken grad bibliotekarene kan påvirke.

En kraftig kasseringsbølge

Statistikken viser at folkebibliotekene hadde 3,2 millioner færre bind å tilby sine brukere i 2014 enn ti år tidligere, en reduksjon på hele 16 %. Har en kasseringsvekkelse hjemsøkt vårt land?