Kommune- og regionreform Artikler

Jo flere vi er sammen – jo gladere blir vi?

Høgskoler, universitet, kommuner - det er mange fusjoner på gang for tiden. Og bibliotek er involvert alle steder. I sammenslåingsprosesser er det derfor viktig å ta hensyn til organisasjonskultur, skriver Sunniva Evjen. Hun påpeker at forskningen er klar når det gjelder fusjoner, de stresser organisasjoner.

Flere store bybibliotek, filialdød og sterkere møteplassfunksjon?

Georg Arnestad viste med statistikk hvilken utvikling folkebibliotekene har hatt fram til i dag, og spådde hva de har i vente om ti år. Hans påstand om at bibliotekene ikke har reflektert rundt sin nye rolle skapte debatt under BFs landsmøteseminar.

Foto: Vestforsk.no

Landsmøteseminar: «Robust? – Bibliotek møter kommunereform»

Bibliotekarforbundet inviterer til landsmøteseminar på Scandic Oslo Airport Hotell på Gardermoen torsdag 13. november 2014 kl 13-17.

Nye sjefer og flere kollegaer

Regjeringen planlegger en storstilt kommunereform. 428 kommuner skal slås sammen til betydelig færre. NIVI Analyse har på oppdrag for NRK Dagsrevyen utredet en reformert kommunestruktur for hele landet, ikke ulik den man kan forvente med de mål regjeringen har satt. Vi har sett på noen konsekvenser for folkebibliotekene av en slik reform.

– Krevende omstillinger for folke- og fylkesbibliotek

Den borgerlige regjeringen som Høyre, Frp, KrF og Venstre har lovet, er i støpeskjeen. Hvilke partier som blir med, og med hvilket program, gjenstår å se. Men forbundsleder Monica Deildok peker på noen bibliotekpolitiske konsekvenser som vi allerede nå kan forberede oss på.