Kommune- og regionreform Artikler

Bibliotek berre i byar og tettbygde strøk?

- Eg har til gode å sjå eit innlegg med positiv omtale av mobile bibliotektenester frå dei som representerer nasjonal bibliotekpolitikk, skriv Sigrid Furnes, leiar i Mobilis, NBFs spesialgruppe for mobil bibliotekverksemd. Ho er kritisk til manglande draghjelp frå statleg hald. – Det er fristande å seia at det er snarare tvert om, skriv ho som tilsvar til kva Nasjonalbibliotekets Svein Arne Tinnesand sa i Bibliotekaren 4/2018.

Som en kork i opprørt hav

Kan vi frykte «danske tilstander» når det gjelder filialnedleggelser, eller «britiske tilstander» når det gjelder privatisering og frivillig drift av folkebibliotek? Vi har spurt Anders Ericson i forbindelse med artiklene han har skrevet om biblioteksituasjonen i Storbritannia og Danmark.

Kvinnherad har gått fra 11 filialer til 1 bokbuss

Hvorfor skal en kommune ha bibliotekfilialer? Eller bokbuss? Begge kan begrunnes med store avstander i kommunen. Kvinnherad hadde 12 bibliotekavdelinger på 80-tallet. I dag har de ett bibliotek og en bokbuss. Vi har spurt biblioteksjef Trude Hege Bergesen hvordan det fungerer.

Kommunesammenslåing og nytenking

I 2007 trådte kommunalreformen i kraft i Danmark. 271 kommuner ble slått sammen til 98 store kommuner, og 14 amt ble til fem regioner. Vi har hørt om de mange bibliotekfilialene som ble nedlagt i de første årene etter reformen. Men hvordan tenker den danske BF-lederen om dette nå, ti år etter omleggingen?

Forventer endringer i filialstrukturen

- Historiene om biblioteket som en stadig taper på budsjettene er livsfarlige. For hvis det er sant, da må vi inn i en forsvarskamp for å beholde det vi har. Men når vi nå opplever at bibliotekene er høyere på den politiske dagsorden, og blir viktigere for både politikere og befolkning, da kan vi flytte posisjonene våre videre framover. Dette er viktig å tenke gjennom når en argumenterer for bibliotek.

Omstilling på gang? Viktig å starte tidlig!

- I en omstillingsprosess må hver enkelt bibliotekar se kritisk på egen kompetanse, om man er faglig godt nok rustet til å møte kravene arbeidsgiver stiller, skriver Jannicke Røgler. Hun forteller her fra en panelsamtale om kommunesammenslåing på Larvik bibliotek 22. november, der hun ga råd om hva det er lurt å huske på ved kommunesammenslåinger sett fra et fagforeningsperspektiv.

Tildeling av prosjektmidler foreslås overført til fylkeskommunene

Ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene kom torsdag 1. februar med sin rapport. Utvalget foreslår å overføre ansvaret for prosjektmidler på bibliotekfeltet fra Nasjonalbiblioteket til fylkeskommunene. – Positivt å styrke det regionale nivået med flere virkemidler. Men det må fremdeles være midler til fellesprosjekt på nasjonalt nivå, sier BF-leder Jannicke Røgler.

Jo flere vi er sammen – jo gladere blir vi?

Høgskoler, universitet, kommuner - det er mange fusjoner på gang for tiden. Og bibliotek er involvert alle steder. I sammenslåingsprosesser er det derfor viktig å ta hensyn til organisasjonskultur, skriver Sunniva Evjen. Hun påpeker at forskningen er klar når det gjelder fusjoner, de stresser organisasjoner.

Flere store bybibliotek, filialdød og sterkere møteplassfunksjon?

Georg Arnestad viste med statistikk hvilken utvikling folkebibliotekene har hatt fram til i dag, og spådde hva de har i vente om ti år. Hans påstand om at bibliotekene ikke har reflektert rundt sin nye rolle skapte debatt under BFs landsmøteseminar.

Foto: Vestforsk.no

Landsmøteseminar: «Robust? – Bibliotek møter kommunereform»

Bibliotekarforbundet inviterer til landsmøteseminar på Scandic Oslo Airport Hotell på Gardermoen torsdag 13. november 2014 kl 13-17.